Odvzem enote Doma upokojencev Ptuj – enota v Kopru

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 519/12: Mestna občina Ptuj naj zavzame aktivnejšo vlogo proti državi v primeru odvzema enote Doma upokojencev Ptuj – enota v Kopru. Meni, da gre za investicijo, ki je bila zgrajena s sredstvi ljudi iz naše regije in neprimerno je, da se to zdaj »šenka« drugim.

Preberi več

Naj bo občina dober gospodar in poskrbi, da na občinskih cestah ne povzročajo nepotrebne škode vozila, ki imajo prepoved vožnje

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 518/12: Naj bo občina dober gospodar in poskrbi, da na občinskih cestah ne povzročajo nepotrebne škode vozila, ki imajo prepoved vožnje. Naj občinsko redarstvo skupaj s policijo dosledno upošteva omejitev lokalnega prometa, ter izvaja učinkovit nadzor omejitve.

Preberi več

Priprava obnove spletne strani MO Ptuj

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 516/12: Zasledil je, da se pripravlja obnova spletne strani MO Ptuj. V kakšnem obsegu? Katere bodo glavne izboljšave in funkcionalnosti? Naj se razmišlja v smeri, da se bo hkrati poenostavilo delo strokovnim službam, ter ob enem informiralo občane z aktualnim dogajanjem in projekti v teku in pripravi.

Preberi več

V pozivu RUNE so vključena naselja, ki že imajo delno zgrajeno ali je v teku izgradnja optičnega omrežja

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 517/12: Vezano na vprašanje št. 454/11. V pozivu RUNE so vključena naselja, ki že imajo delno zgrajeno ali je v teku izgradnja optičnega omrežja. Naselji Sodnice in Turnišče, zadostujeta pogojem, ter še nimata optičnega omrežja. Naj se investitorja opozori na to. V kolikor je že bil izkazan interes v omenjenih naseljih, ga zanima čigav in kakšne obveznosti ima operater, da omrežje dejansko zgradi v naslednjih treh letih? Enako se naj preveri za ostale predele mesta Ptuj, ki niso vključeni v ta poziv.

Preberi več