Upravni odbor Društva Ptuj je naš vas vljudno vabi na REDNI ZBOR, 10.3.2020

Spoštovani člani in simpatizerji Društva Ptuj je naš skupni ponos!

Upravni odbor Društva Ptuj je naš vas vljudno vabi na

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA PTUJ JE NAŠ

ki bo 10.3.2020 ob 17.00 uri v prostorih društva na naslovu Aškerčeva ulica 16, Ptuj.

Predlagani dnevni red zbora članov Društva Ptuj je naš:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika društva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Volitve delovnega predsedstva
4. Poročilo predsednika društva o delu društva v letu 2019
5. Poročilo nadzornega odbora o finančnem poslovanju društva za leto 2019
6. Program dela za leto 2020
7. Razno

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo,

Upravni odbor Društva Ptuj je naš

Preberi več

Prevzem spletne strani – ptujcani.si

Alen Iljevec,  svetniška skupina Lista Ptuj je naš, mestni občini Ptuj predlaga, da prevzame spletno stran ptujcani.si oz. jo vključi v prenovo spletne strani Mestne občine Ptuj.

Ptuj je naš, je spletno stran ptujcani.si naredil z namenom, da se jo integrira v uradno spletno stran MOP (www.ptuj.si). Obenem seveda predlagamo, da tudi MOP ob prenovi svoje spletne strani gre na predlagano platformo, ter tako prihrani kar nekaj proračunskega denarja.

Preberi več

Nadzor nad spoštovanjem prepovedi ali omejitve vožnje tovornih vozil na lokalnih cestah in na državnih cestah v naselju

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 515/12, vezano na pobudo št. 449/11. Koliko nadzorov nad spoštovanjem prepovedi ali omejitve vožnje tovornih vozil na lokalnih cestah in na državnih cestah v naselju je bilo opravljenih zadnjega pol leta? Kolikšna je ocena količine vseh tovornih vozil? Kolikšen delež krši omejitve prometa? Koliko vozil se je preverilo? Koliko kršitev je bilo ugotovljenih? Koliko opozoril se je izreklo? Koliko glob se je izdalo?

Preberi več