PTUJČAN – Medij Mestne občine Ptuj

PTUJČAN je namenjen osrednjemu informiranju občanov o delu organov Mestne občine Ptuj, občinske uprave in četrtnih skupnosti, političnih strank, o dogajanjih in rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, o urejanju prostora in varstvu okolja, o prometu in prometni varnosti, objavljanju pisem, odzivov, mnenj, predlogov in komentarjev bralcev, reklamnih sporočil, oglasov itn.

Uredništvo Ptujčana

Mestni trg 1
2250 Ptuj
telefon: 02 / 74 82 920
faks: 02 / 74 82 998
e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si

Odgovorna urednica

Barbara FERČIČ
telefon: 02 / 74 82 920
e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si

Trženje oglasnega prostora

Agencija Lotos, d. o. o.
Marketinško-medijski center
telefon: 02 741 71 20, 02 741 71 21
faks: 02 741 71 22
GSM: 041 283 694
e-pošta: lotos.ptuj@siol.net
www.agencijalotos.net

%d bloggers like this: