Postavitev košev za smeti pri vodohramu na Panorami

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 512/12: V zvezi s pobudo št. 426/10, ponovno podaja pobudo, ki se nanaša na postavitev košev za smeti pri vodohramu na Panorami. Pristojne poziva, da nemudoma postavijo koše, redarska služba naj pogosteje opravlja nadzor nad zadrževanjem na Panorami, da preprečijo nekontrolirano odmetavanje odpadkov (priloga 3, slikovni material na str. 11, 12).

Preberi več

Mestna občina Ptuj naj aktivno pristopi k zavarovanju brežine grozečih skal in dreves v Orešju

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 511/12: Mestna občina Ptuj naj aktivno pristopi k zavarovanju brežine grozečih skal in dreves v Orešju 181. Pristojne službe Mestne občine Ptuj naj pridobijo in podajo informacijo kako daleč je s sanacijo omenjene škode ter kaj bodo ukrenili če bo prišlo do ponovnega podora skal in padca nevarnih dreves na tem območju. Na omenjenem območju je velika verjetnost, da bo ob naslednjem neurju prišlo do padca nevarnih dreves in ponovne sprožitve skal s čimer bodo ogrožena življenja in premoženje občanov (priloga 3, slikovni material na str. 9, 10).

Preberi več

Kdaj bodo Javne službe Ptuj pričele uporabo obnovljivih virov energije

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanje št. 510/12: Kdaj bodo Javne službe Ptuj pričele uporabo obnovljivih virov energije kot je biomasa, s katerimi bi bistveno znižali stroške daljinskega ogrevanja? V kateri fazi je izvedba prehod na kurjenje z lesno biomaso v naši centralni kotlovnici in kdaj je predviden zagon nove kotlovnice? Kdo in po kakšnem postopku je bil izbran kot izvajalec ter kakšna je cena omenjene investicije?

Preberi več

Občane se naj jasno seznani s projektom RUNE

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 509/12: Občane se naj jasno seznani s projektom RUNE, ker na podlagi prejetih obvestil na domove nimajo ustreznih pojasnil. Občani sprašujejo, kdo bo gradil širokopasovno povezavo in kakšni bodo posegi v okolje, dvorišča, ceste, škarpe, zelenice ipd. Prav tako jih zanima kje lahko vidijo zemljevid ali spadajo v območje projekta RUNE ali ne ter kakšni so terminski plani za izvedbo.

Preberi več

Kdaj je planirana otvoritev tržnice in ali bo šlo za uradno otvoritev ali zgolj za prevzem?

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanji št. 507/12 in 508/12 : Kdaj je planirana otvoritev tržnice in ali bo šlo za uradno otvoritev ali zgolj za prevzem? Ali so že v teku postopki za poziv za najemnika gostinskega lokala in kdaj JSP planirajo otvoritev trgovine z domačimi izdelki na tržnici kot je bilo navedeno v prijavi na razpis za pridobivanje sredstev CTN?

Preberi več

Kako je s parkiranjem pred mestnim stolpom na Slovenskem trgu

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 506/12: In vprašanje za pojasnilo, kako je s parkiranjem pred mestnim stolpom na Slovenskem trgu, ki je vedno zaparkiran z vozili. Vozila namreč stojijo neposredno na samem spomeniško zaščitenem spomeniku. Pristojnim predlaga, da pospešijo pogovore in najdejo ustrezno rešitev, s čimer bomo zaščitili te spomenike.

Preberi več

Ideja o izgradnji mostu čez reko Dravo nekje na lokaciji med Duplekom in Ptujem

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 505/12: Preveri se naj kako daleč je ideja o izgradnji mostu čez reko Dravo nekje na lokaciji med Duplekom in Ptujem, saj se morajo tako občani z obeh bregov reke Drave za prestop z enega na drug breg voziti ali v Dogoše ali na Ptuj. Ali je Mestna občina Ptuj kakorkoli pristopila v navezo z Občinama Duplek in Starše, saj bo v primeru gradnje ta povezava vsekakor vplivala na življenje naših občanov. Nedvomno je, da bi nov most prebivalcem na obeh bregovih reke Drave bistveno prihranil dolgo vožnjo. Pristojne prosi, da se opredelijo do omenjenega predloga oziroma podajo svoje mnenje, da bomo lahko občanom pojasnili stališča.

Preberi več

Preveri se naj možnost ureditve parkirnih prostorov na Kvedrovi ulici na Ptuju

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 503/12: Preveri se naj možnost ureditve parkirnih prostorov na Kvedrovi ulici na Ptuju, kjer zaradi pomanjkanja parkirišč na tem območju parkirajo tudi stanovalci iz drugih ulic in s tem onemogočijo normalno parkiranje stanovalcev Kvedrove, katerim so ta parkirišča namenjena. Mestna občina Ptuj naj prouči možnost postavitve zapornice in preveri zainteresiranost stanovalcev, da to zapornico nemara tudi sofinancirajo, saj bi se uredilo urejeno parkiranje, ter istočasno uvedel nadzor nad samim dogajanjem v tem delu mesta.

Preberi več

Kako daleč je MO Ptuj z načrtovano gradnjo neprofitnih stanovanj

Gorazd Orešek, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanje št. 500/12: Glede na to, da se na Ptuju ponovno znižuje število prebivalcev, ga zanima, kako daleč je MO Ptuj z načrtovano gradnjo neprofitnih stanovanj, ki so nujno potrebna že v tem trenutku in kdaj lahko pričakujemo, da se bodo v nova neprofitna stanovanja vselili prvi stanovalci.

Preberi več