Pogoj za izdelavo OPPN–ja tudi lastniško urejeno zemljišče

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS je posredovala pobudo št. 498/12: V izogib vsem nadaljnjim zagatam ob potrjevanju bodočih OPPN-jev daje pobudo, da mora biti v vseh bodočih primerih pogoj za izdelavo OPPN–ja tudi lastniško urejeno zemljišče, ki bo služilo dovozni cesti z obračališčem (ali krožnim prometom, kjer je ta možnost) na strošek prodajalca parcel ali na strošek kupcev parcel (investitorjev), nikakor pa ne na strošek Mestne občine Ptuj, pa čeprav bo morda potrebno spreminjati ali dopolniti kakšen odlok MO Ptuj.

Preberi več

Postavitev kipa generala Maistra na podstavek (piedestal) visok vsaj 20 – 30 cm

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS je posredovala pobudo št. 497/12: Za postavitev kipa generala Maistra na podstavek (piedestal) visok vsaj 20 – 30 cm, da bo bolj opazen. Zraven njega se naj naredi spominska plošča – obeležba s kratkim zgodovinskim zapisom o njegovih zaslugah, ki jih je naredil v dobro vseh Slovencev, posebej pa nas Štajercev.

Preberi več

Kontrola in merjenje hitrosti vozečih vozil po Dornavski cesti

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS je posredovala pobudo št. 496/12: Pozivajo, da bi morala biti kontrola in merjenje hitrosti vozečih vozil po Dornavski cesti proti pokopališču, bolj pogosto ali celo dnevno, kajti le to bo nevarni promet umirilo, s strani policije ali občinske redarske službe.

Preberi več