Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 522/12: Vezano na pobudo št. 456/11. Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica). S to ureditvijo se pridobi necestninska cesta, hkrati pa nastanejo drugi pozitivni učinki, kot so direkten dostop do Puhovega mostu iz smeri Vidma, direkten dostop do parka Turnišče iz AC, preusmeritev tovornega prometa izven naselja Turnišče.

Preberi več

Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 523/12: Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno). Da bo interes večji, se naj uporabnikom za takšno obliko računa ponudi popust, hkrati pa podjetja s tem zmanjšajo stroške in prispevamo k ohranitvi narave.

Preberi več

Sprejme se naj, da do do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 524/12: Iz veljavnega OPN se naj izbriše 129. člen, odstavek 15, točka 10, ki govori, da do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja. Gre za parcele pri Ranci, preko katerih je sedaj zarisana ena izmed izvedljivih možnosti obvoznice (t.i. S4), proti kateri so se s sklepom izrekli tako četrtna skupnost Jezero na svoji 4. redni seji dne 27. 3. 2019 (glej sklep pod točko 2, podtočka 3); civilna iniciativa, ki združuje krajane Jezera in Spuhlje; ter tudi mestni svet na 2. izredni seji dne 27. 5. 2019.

Preberi več

V potokih in v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 525/12: Opaža, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo in zmanjšujejo pretočnost in povečujejo verjetnost poplavljanja. Ker je čiščenje odtokov in potokov drago (pri slednjih je pa tudi zapleteno zaradi okoljevarstvenega vidika), je smiselno, da se podjetja in krajane, ki živijo ob potokih obvesti, kaj se sme in ne sme v potok odlagat, ter kako poskrbeti za industrijske odpadke, da ne bodo pristali v kanalizaciji. Za ozaveščanje splošne javnosti bi bilo primerno pripraviti tudi kak članek v Ptujčanu.

Preberi več

Rednim plačnikom se naj ukine plačevanje za biološke odpadke

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 526/12: Za občane Ptuja, ki plačujejo redno položnice se naj ukine plačevanje za biološke odpadke, ki jih sami odpeljejo v Cero Gajke. Na ta način bo občina poskrbela, da se odpadki ne bodo odlagali na mesta, ki za to niso primerna (nekateri biološki odpadki kot so pokošena trava, porezane veje in gnila jabolka pristanejo tudi v potokih!).

Preberi več

Ponovna namestitev kontejnerja za odlaganje odpadnega stekla

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 527/12: Na pobudo krajanov Ormoške ceste in Ribiške poti predlaga, da se odstranjeni zaboj za odlaganje stekla ponovno namesti na staro zbirno mesto nekdanjega avtobusnega postajališča v slepem rokavu na koncu Ormoške ceste (pri Kolariču). Prav tako predlaga, da se tam uredi lični biološki otok kot stoji na Ranci.

Preberi več

Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe?

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 528/12: Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe? Naproša za konkretno analizo pomlad/poletje/jesen 2018/2019. Ali zvišanje cen največjega turističnega ponudnika vpliva na obisk turistov in rezultate v turistični panogi?

Preberi več

Gostovanje mednarodnega jazz kampa ali organizacija gostovanja kakšnega drugega kampa

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 529/12: Ali so bile kakšne aktivnosti v zvezi s tem, da bi se ponovno pridobilo gostovanje mednarodnega jazz kampa ali na novo organiziralo gostovanje kakšnega drugega kampa? Gostovanja različnih dogodkov iz tujine doprinesejo k prepoznavnosti Ptuja v svetu, hkrati pa imajo pozitivni učinek na lokalno gospodarstvo (gostinci imajo tudi do 30% povečanje prometa v takem obdobju).

Preberi več

Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 530/12: Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi in jih s tem motivira za dobro delo? Ali je že kdo od zaposlenih kdaj odškodninsko odgovarjal za napako oz. malomarnost pri delu, ki je rezultirala v višjih oz. dodatnih stroških občine?

Preberi več

Zaskrbljenost zaradi vidnih razpok na stebrih Puhovega mostu

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 531/12: Več krajanov je izrazilo zaskrbljenost zaradi vidnih razpok na stebrih Puhovega mostu, zato jo zanima, kako varen je v resnici Puhov most in kakšne obremenitve prenese? Prav tako jo zanima, kdaj je predvidena obnova Puhovega mostu? Že iz tega vidika bi bilo nujno potrebno izgraditi prej obvoznico z novim mostom, kajti v primeru nujne sanacije mostu ali redne obnove, bo zaprtje mostu prineslo Ptuju prometni kaos – bistveno večji, kot smo ga videli ob obnovi starega mostu.

Preberi več

Tržnina za prodajo na stojnicah in odškodnina za izpad dohodka v času prenove tržnice

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 532/12: Od septembra 2018 naprej, ko so se začela dela na ptujski tržnici, se tržnična dejavnost izvaja na Novem trgu. Branjevke in ostali prodajalci so se za več kot leto dni morali preseliti na drugo lokacijo, a še večji problem kot to jim predstavlja dejstvo, da je bilo mestno jedro zaradi dolgotrajnih gradbenih del prazno. Ne glede na to so morali vsakodnevno plačevati polno tržnino. Ali bo občina pripravila kakšne kompenzacije?

Preberi več

Zakaj ima Mestna občina dvojna merila pri oddajanju Mobilnih hišic?

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 539/12: Zakaj ima Mestna občina dvojna merila pri oddajanju Mobilnih hišic? Bil je objavljen oglas za brezplačen najem dveh hišic, nekdo, ki pa je prisoten celo leto in vsako prireditev pa plačuje najemnino.

Preberi več

Opaža se, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 525/12: Opaža, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo in zmanjšujejo pretočnost in povečujejo verjetnost poplavljanja. Ker je čiščenje odtokov in potokov drago (pri slednjih je pa tudi zapleteno zaradi okoljevarstvenega vidika), je smiselno, da se podjetja in krajane, ki živijo ob potokih obvesti, kaj se sme in ne sme v potok odlagat, ter kako poskrbeti za industrijske odpadke, da ne bodo pristali v kanalizaciji. Za ozaveščanje splošne javnosti bi bilo primerno pripraviti tudi kak članek v Ptujčanu.

Preberi več

Do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 524/12: Iz veljavnega OPN se naj izbriše 129. člen, odstavek 15, točka 10, ki govori, da do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja. Gre za parcele pri Ranci, preko katerih je sedaj zarisana ena izmed izvedljivih možnosti obvoznice (t.i. S4), proti kateri so se s sklepom izrekli tako četrtna skupnost Jezero na svoji 4. redni seji dne 27. 3. 2019 (glej sklep pod točko 2, podtočka 3); civilna iniciativa, ki združuje krajane Jezera in Spuhlje; ter tudi mestni svet na 2. izredni seji dne 27. 5. 2019.

Preberi več

Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 523/12: Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno). Da bo interes večji, se naj uporabnikom za takšno obliko računa ponudi popust, hkrati pa podjetja s tem zmanjšajo stroške in prispevamo k ohranitvi narave.

Preberi več

Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 522/12: Vezano na pobudo št. 456/11. Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica). S to ureditvijo se pridobi necestninska cesta, hkrati pa nastanejo drugi pozitivni učinki, kot so direkten dostop do Puhovega mostu iz smeri Vidma, direkten dostop do parka Turnišče iz AC, preusmeritev tovornega prometa izven naselja Turnišče.

Preberi več

Odvzem enote Doma upokojencev Ptuj – enota v Kopru

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 519/12: Mestna občina Ptuj naj zavzame aktivnejšo vlogo proti državi v primeru odvzema enote Doma upokojencev Ptuj – enota v Kopru. Meni, da gre za investicijo, ki je bila zgrajena s sredstvi ljudi iz naše regije in neprimerno je, da se to zdaj »šenka« drugim.

Preberi več

Naj bo občina dober gospodar in poskrbi, da na občinskih cestah ne povzročajo nepotrebne škode vozila, ki imajo prepoved vožnje

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 518/12: Naj bo občina dober gospodar in poskrbi, da na občinskih cestah ne povzročajo nepotrebne škode vozila, ki imajo prepoved vožnje. Naj občinsko redarstvo skupaj s policijo dosledno upošteva omejitev lokalnega prometa, ter izvaja učinkovit nadzor omejitve.

Preberi več

Priprava obnove spletne strani MO Ptuj

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 516/12: Zasledil je, da se pripravlja obnova spletne strani MO Ptuj. V kakšnem obsegu? Katere bodo glavne izboljšave in funkcionalnosti? Naj se razmišlja v smeri, da se bo hkrati poenostavilo delo strokovnim službam, ter ob enem informiralo občane z aktualnim dogajanjem in projekti v teku in pripravi.

Preberi več

V pozivu RUNE so vključena naselja, ki že imajo delno zgrajeno ali je v teku izgradnja optičnega omrežja

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 517/12: Vezano na vprašanje št. 454/11. V pozivu RUNE so vključena naselja, ki že imajo delno zgrajeno ali je v teku izgradnja optičnega omrežja. Naselji Sodnice in Turnišče, zadostujeta pogojem, ter še nimata optičnega omrežja. Naj se investitorja opozori na to. V kolikor je že bil izkazan interes v omenjenih naseljih, ga zanima čigav in kakšne obveznosti ima operater, da omrežje dejansko zgradi v naslednjih treh letih? Enako se naj preveri za ostale predele mesta Ptuj, ki niso vključeni v ta poziv.

Preberi več