Upravni odbor Društva Ptuj je naš vas vljudno vabi na REDNI ZBOR, 10.3.2020

Spoštovani člani in simpatizerji Društva Ptuj je naš skupni ponos!

Upravni odbor Društva Ptuj je naš vas vljudno vabi na

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA PTUJ JE NAŠ

ki bo 10.3.2020 ob 17.00 uri v prostorih društva na naslovu Aškerčeva ulica 16, Ptuj.

Predlagani dnevni red zbora članov Društva Ptuj je naš:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika društva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Volitve delovnega predsedstva
4. Poročilo predsednika društva o delu društva v letu 2019
5. Poročilo nadzornega odbora o finančnem poslovanju društva za leto 2019
6. Program dela za leto 2020
7. Razno

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo,

Upravni odbor Društva Ptuj je naš

Preberi več

Zavedam se …

Raje kot pesniške floskule in politikantske besede o tem, kako edini ne podpiram dviga cen, ki seveda res ni pravičen, ali pa kako se edini zavedam ekonomske stiske starejših in kritiziram vse in vsakogar, ki se pojavi v našem mestu, se skupaj s člani in simpatizerji društva Ptuj je naš trudim, da ljudem prenesem pozitiven in optimističen pogled, kako lahko le s spremembo svoje miselnosti, z nasmehom, z malenkostmi, kot so zeleno okolje, okrasitvijo peš mostu, cvetličnimi koriti, sprehodom skozi staro mestno jedro, posredovano idejo o nadgradnji katerega izmed projektov in festivalov, ki jih imamo ogromno, nasmehom in pozdravom sokrajana .. spremenimo naše mesto in ga naredimo bolj prijaznega za nas same, kar bo vanj posledično privabilo tudi vse druge.

Preberi več

Prevzem spletne strani – ptujcani.si

Alen Iljevec,  svetniška skupina Lista Ptuj je naš, mestni občini Ptuj predlaga, da prevzame spletno stran ptujcani.si oz. jo vključi v prenovo spletne strani Mestne občine Ptuj.

Ptuj je naš, je spletno stran ptujcani.si naredil z namenom, da se jo integrira v uradno spletno stran MOP (www.ptuj.si). Obenem seveda predlagamo, da tudi MOP ob prenovi svoje spletne strani gre na predlagano platformo, ter tako prihrani kar nekaj proračunskega denarja.

Preberi več

Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 522/12: Vezano na pobudo št. 456/11. Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica). S to ureditvijo se pridobi necestninska cesta, hkrati pa nastanejo drugi pozitivni učinki, kot so direkten dostop do Puhovega mostu iz smeri Vidma, direkten dostop do parka Turnišče iz AC, preusmeritev tovornega prometa izven naselja Turnišče.

Preberi več

Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 523/12: Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno). Da bo interes večji, se naj uporabnikom za takšno obliko računa ponudi popust, hkrati pa podjetja s tem zmanjšajo stroške in prispevamo k ohranitvi narave.

Preberi več

Sprejme se naj, da do do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 524/12: Iz veljavnega OPN se naj izbriše 129. člen, odstavek 15, točka 10, ki govori, da do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja. Gre za parcele pri Ranci, preko katerih je sedaj zarisana ena izmed izvedljivih možnosti obvoznice (t.i. S4), proti kateri so se s sklepom izrekli tako četrtna skupnost Jezero na svoji 4. redni seji dne 27. 3. 2019 (glej sklep pod točko 2, podtočka 3); civilna iniciativa, ki združuje krajane Jezera in Spuhlje; ter tudi mestni svet na 2. izredni seji dne 27. 5. 2019.

Preberi več

V potokih in v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 525/12: Opaža, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo in zmanjšujejo pretočnost in povečujejo verjetnost poplavljanja. Ker je čiščenje odtokov in potokov drago (pri slednjih je pa tudi zapleteno zaradi okoljevarstvenega vidika), je smiselno, da se podjetja in krajane, ki živijo ob potokih obvesti, kaj se sme in ne sme v potok odlagat, ter kako poskrbeti za industrijske odpadke, da ne bodo pristali v kanalizaciji. Za ozaveščanje splošne javnosti bi bilo primerno pripraviti tudi kak članek v Ptujčanu.

Preberi več

Rednim plačnikom se naj ukine plačevanje za biološke odpadke

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 526/12: Za občane Ptuja, ki plačujejo redno položnice se naj ukine plačevanje za biološke odpadke, ki jih sami odpeljejo v Cero Gajke. Na ta način bo občina poskrbela, da se odpadki ne bodo odlagali na mesta, ki za to niso primerna (nekateri biološki odpadki kot so pokošena trava, porezane veje in gnila jabolka pristanejo tudi v potokih!).

Preberi več

Ponovna namestitev kontejnerja za odlaganje odpadnega stekla

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 527/12: Na pobudo krajanov Ormoške ceste in Ribiške poti predlaga, da se odstranjeni zaboj za odlaganje stekla ponovno namesti na staro zbirno mesto nekdanjega avtobusnega postajališča v slepem rokavu na koncu Ormoške ceste (pri Kolariču). Prav tako predlaga, da se tam uredi lični biološki otok kot stoji na Ranci.

Preberi več

Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe?

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 528/12: Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe? Naproša za konkretno analizo pomlad/poletje/jesen 2018/2019. Ali zvišanje cen največjega turističnega ponudnika vpliva na obisk turistov in rezultate v turistični panogi?

Preberi več

Gostovanje mednarodnega jazz kampa ali organizacija gostovanja kakšnega drugega kampa

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 529/12: Ali so bile kakšne aktivnosti v zvezi s tem, da bi se ponovno pridobilo gostovanje mednarodnega jazz kampa ali na novo organiziralo gostovanje kakšnega drugega kampa? Gostovanja različnih dogodkov iz tujine doprinesejo k prepoznavnosti Ptuja v svetu, hkrati pa imajo pozitivni učinek na lokalno gospodarstvo (gostinci imajo tudi do 30% povečanje prometa v takem obdobju).

Preberi več

Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 530/12: Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi in jih s tem motivira za dobro delo? Ali je že kdo od zaposlenih kdaj odškodninsko odgovarjal za napako oz. malomarnost pri delu, ki je rezultirala v višjih oz. dodatnih stroških občine?

Preberi več