Upravni odbor Društva Ptuj je naš vas vljudno vabi na REDNI ZBOR, 10.3.2020

Spoštovani člani in simpatizerji Društva Ptuj je naš skupni ponos!

Upravni odbor Društva Ptuj je naš vas vljudno vabi na

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA PTUJ JE NAŠ

ki bo 10.3.2020 ob 17.00 uri v prostorih društva na naslovu Aškerčeva ulica 16, Ptuj.

Predlagani dnevni red zbora članov Društva Ptuj je naš:
1. Otvoritev in pozdrav predsednika društva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Volitve delovnega predsedstva
4. Poročilo predsednika društva o delu društva v letu 2019
5. Poročilo nadzornega odbora o finančnem poslovanju društva za leto 2019
6. Program dela za leto 2020
7. Razno

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo,

Upravni odbor Društva Ptuj je naš

Preberi več

Zavedam se …

Raje kot pesniške floskule in politikantske besede o tem, kako edini ne podpiram dviga cen, ki seveda res ni pravičen, ali pa kako se edini zavedam ekonomske stiske starejših in kritiziram vse in vsakogar, ki se pojavi v našem mestu, se skupaj s člani in simpatizerji društva Ptuj je naš trudim, da ljudem prenesem pozitiven in optimističen pogled, kako lahko le s spremembo svoje miselnosti, z nasmehom, z malenkostmi, kot so zeleno okolje, okrasitvijo peš mostu, cvetličnimi koriti, sprehodom skozi staro mestno jedro, posredovano idejo o nadgradnji katerega izmed projektov in festivalov, ki jih imamo ogromno, nasmehom in pozdravom sokrajana .. spremenimo naše mesto in ga naredimo bolj prijaznega za nas same, kar bo vanj posledično privabilo tudi vse druge.

Preberi več

Prevzem spletne strani – ptujcani.si

Alen Iljevec,  svetniška skupina Lista Ptuj je naš, mestni občini Ptuj predlaga, da prevzame spletno stran ptujcani.si oz. jo vključi v prenovo spletne strani Mestne občine Ptuj.

Ptuj je naš, je spletno stran ptujcani.si naredil z namenom, da se jo integrira v uradno spletno stran MOP (www.ptuj.si). Obenem seveda predlagamo, da tudi MOP ob prenovi svoje spletne strani gre na predlagano platformo, ter tako prihrani kar nekaj proračunskega denarja.

Preberi več

Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 522/12: Vezano na pobudo št. 456/11. Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica). S to ureditvijo se pridobi necestninska cesta, hkrati pa nastanejo drugi pozitivni učinki, kot so direkten dostop do Puhovega mostu iz smeri Vidma, direkten dostop do parka Turnišče iz AC, preusmeritev tovornega prometa izven naselja Turnišče.

Preberi več

Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 523/12: Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno). Da bo interes večji, se naj uporabnikom za takšno obliko računa ponudi popust, hkrati pa podjetja s tem zmanjšajo stroške in prispevamo k ohranitvi narave.

Preberi več

Sprejme se naj, da do do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 524/12: Iz veljavnega OPN se naj izbriše 129. člen, odstavek 15, točka 10, ki govori, da do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja. Gre za parcele pri Ranci, preko katerih je sedaj zarisana ena izmed izvedljivih možnosti obvoznice (t.i. S4), proti kateri so se s sklepom izrekli tako četrtna skupnost Jezero na svoji 4. redni seji dne 27. 3. 2019 (glej sklep pod točko 2, podtočka 3); civilna iniciativa, ki združuje krajane Jezera in Spuhlje; ter tudi mestni svet na 2. izredni seji dne 27. 5. 2019.

Preberi več

V potokih in v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 525/12: Opaža, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo in zmanjšujejo pretočnost in povečujejo verjetnost poplavljanja. Ker je čiščenje odtokov in potokov drago (pri slednjih je pa tudi zapleteno zaradi okoljevarstvenega vidika), je smiselno, da se podjetja in krajane, ki živijo ob potokih obvesti, kaj se sme in ne sme v potok odlagat, ter kako poskrbeti za industrijske odpadke, da ne bodo pristali v kanalizaciji. Za ozaveščanje splošne javnosti bi bilo primerno pripraviti tudi kak članek v Ptujčanu.

Preberi več

Rednim plačnikom se naj ukine plačevanje za biološke odpadke

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 526/12: Za občane Ptuja, ki plačujejo redno položnice se naj ukine plačevanje za biološke odpadke, ki jih sami odpeljejo v Cero Gajke. Na ta način bo občina poskrbela, da se odpadki ne bodo odlagali na mesta, ki za to niso primerna (nekateri biološki odpadki kot so pokošena trava, porezane veje in gnila jabolka pristanejo tudi v potokih!).

Preberi več

Ponovna namestitev kontejnerja za odlaganje odpadnega stekla

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 527/12: Na pobudo krajanov Ormoške ceste in Ribiške poti predlaga, da se odstranjeni zaboj za odlaganje stekla ponovno namesti na staro zbirno mesto nekdanjega avtobusnega postajališča v slepem rokavu na koncu Ormoške ceste (pri Kolariču). Prav tako predlaga, da se tam uredi lični biološki otok kot stoji na Ranci.

Preberi več

Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe?

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 528/12: Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe? Naproša za konkretno analizo pomlad/poletje/jesen 2018/2019. Ali zvišanje cen največjega turističnega ponudnika vpliva na obisk turistov in rezultate v turistični panogi?

Preberi več

Gostovanje mednarodnega jazz kampa ali organizacija gostovanja kakšnega drugega kampa

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 529/12: Ali so bile kakšne aktivnosti v zvezi s tem, da bi se ponovno pridobilo gostovanje mednarodnega jazz kampa ali na novo organiziralo gostovanje kakšnega drugega kampa? Gostovanja različnih dogodkov iz tujine doprinesejo k prepoznavnosti Ptuja v svetu, hkrati pa imajo pozitivni učinek na lokalno gospodarstvo (gostinci imajo tudi do 30% povečanje prometa v takem obdobju).

Preberi več

Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 530/12: Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi in jih s tem motivira za dobro delo? Ali je že kdo od zaposlenih kdaj odškodninsko odgovarjal za napako oz. malomarnost pri delu, ki je rezultirala v višjih oz. dodatnih stroških občine?

Preberi več

Zaskrbljenost zaradi vidnih razpok na stebrih Puhovega mostu

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 531/12: Več krajanov je izrazilo zaskrbljenost zaradi vidnih razpok na stebrih Puhovega mostu, zato jo zanima, kako varen je v resnici Puhov most in kakšne obremenitve prenese? Prav tako jo zanima, kdaj je predvidena obnova Puhovega mostu? Že iz tega vidika bi bilo nujno potrebno izgraditi prej obvoznico z novim mostom, kajti v primeru nujne sanacije mostu ali redne obnove, bo zaprtje mostu prineslo Ptuju prometni kaos – bistveno večji, kot smo ga videli ob obnovi starega mostu.

Preberi več

Tržnina za prodajo na stojnicah in odškodnina za izpad dohodka v času prenove tržnice

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 532/12: Od septembra 2018 naprej, ko so se začela dela na ptujski tržnici, se tržnična dejavnost izvaja na Novem trgu. Branjevke in ostali prodajalci so se za več kot leto dni morali preseliti na drugo lokacijo, a še večji problem kot to jim predstavlja dejstvo, da je bilo mestno jedro zaradi dolgotrajnih gradbenih del prazno. Ne glede na to so morali vsakodnevno plačevati polno tržnino. Ali bo občina pripravila kakšne kompenzacije?

Preberi več

Zakaj ima Mestna občina dvojna merila pri oddajanju Mobilnih hišic?

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 539/12: Zakaj ima Mestna občina dvojna merila pri oddajanju Mobilnih hišic? Bil je objavljen oglas za brezplačen najem dveh hišic, nekdo, ki pa je prisoten celo leto in vsako prireditev pa plačuje najemnino.

Preberi več

Opaža se, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 525/12: Opaža, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo in zmanjšujejo pretočnost in povečujejo verjetnost poplavljanja. Ker je čiščenje odtokov in potokov drago (pri slednjih je pa tudi zapleteno zaradi okoljevarstvenega vidika), je smiselno, da se podjetja in krajane, ki živijo ob potokih obvesti, kaj se sme in ne sme v potok odlagat, ter kako poskrbeti za industrijske odpadke, da ne bodo pristali v kanalizaciji. Za ozaveščanje splošne javnosti bi bilo primerno pripraviti tudi kak članek v Ptujčanu.

Preberi več

Do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 524/12: Iz veljavnega OPN se naj izbriše 129. člen, odstavek 15, točka 10, ki govori, da do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja. Gre za parcele pri Ranci, preko katerih je sedaj zarisana ena izmed izvedljivih možnosti obvoznice (t.i. S4), proti kateri so se s sklepom izrekli tako četrtna skupnost Jezero na svoji 4. redni seji dne 27. 3. 2019 (glej sklep pod točko 2, podtočka 3); civilna iniciativa, ki združuje krajane Jezera in Spuhlje; ter tudi mestni svet na 2. izredni seji dne 27. 5. 2019.

Preberi več

Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno)

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 523/12: Naj vsa podjetja in zavodi v (delni) lasti občine ponudijo možnost naročila samo na e-račun (brezpapirno). Da bo interes večji, se naj uporabnikom za takšno obliko računa ponudi popust, hkrati pa podjetja s tem zmanjšajo stroške in prispevamo k ohranitvi narave.

Preberi več

Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 522/12: Vezano na pobudo št. 456/11. Ptuj nima necestninske ceste za tovorna vozila nad 7,5 ton, ker se, ob izgradnji AC, ni uredila povezava obvoznice in Zagrebške ceste (U obvoznica). S to ureditvijo se pridobi necestninska cesta, hkrati pa nastanejo drugi pozitivni učinki, kot so direkten dostop do Puhovega mostu iz smeri Vidma, direkten dostop do parka Turnišče iz AC, preusmeritev tovornega prometa izven naselja Turnišče.

Preberi več

Parkirišče za minoritskim samostanom je brez razsvetljave

Viktorija Bezjak, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 521/12: Parkirišče za minoritskim samostanom je brez razsvetljave. Med parkiriščem in vhodom v parkirno hišo teče pločnik, ki je povezan s stopnicami z Vodnikovo ulico. Zaradi varnosti pešcev se naj takoj osvetli stopnišče (senzor za gibanje), v doglednem času pa še preostali del pločnika.

Preberi več

Odvzem enote Doma upokojencev Ptuj – enota v Kopru

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 519/12: Mestna občina Ptuj naj zavzame aktivnejšo vlogo proti državi v primeru odvzema enote Doma upokojencev Ptuj – enota v Kopru. Meni, da gre za investicijo, ki je bila zgrajena s sredstvi ljudi iz naše regije in neprimerno je, da se to zdaj »šenka« drugim.

Preberi več

Naj bo občina dober gospodar in poskrbi, da na občinskih cestah ne povzročajo nepotrebne škode vozila, ki imajo prepoved vožnje

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 518/12: Naj bo občina dober gospodar in poskrbi, da na občinskih cestah ne povzročajo nepotrebne škode vozila, ki imajo prepoved vožnje. Naj občinsko redarstvo skupaj s policijo dosledno upošteva omejitev lokalnega prometa, ter izvaja učinkovit nadzor omejitve.

Preberi več

Priprava obnove spletne strani MO Ptuj

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 516/12: Zasledil je, da se pripravlja obnova spletne strani MO Ptuj. V kakšnem obsegu? Katere bodo glavne izboljšave in funkcionalnosti? Naj se razmišlja v smeri, da se bo hkrati poenostavilo delo strokovnim službam, ter ob enem informiralo občane z aktualnim dogajanjem in projekti v teku in pripravi.

Preberi več

Nadzor nad spoštovanjem prepovedi ali omejitve vožnje tovornih vozil na lokalnih cestah in na državnih cestah v naselju

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval vprašanje št. 515/12, vezano na pobudo št. 449/11. Koliko nadzorov nad spoštovanjem prepovedi ali omejitve vožnje tovornih vozil na lokalnih cestah in na državnih cestah v naselju je bilo opravljenih zadnjega pol leta? Kolikšna je ocena količine vseh tovornih vozil? Kolikšen delež krši omejitve prometa? Koliko vozil se je preverilo? Koliko kršitev je bilo ugotovljenih? Koliko opozoril se je izreklo? Koliko glob se je izdalo?

Preberi več

Postavitev košev za smeti pri vodohramu na Panorami

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 512/12: V zvezi s pobudo št. 426/10, ponovno podaja pobudo, ki se nanaša na postavitev košev za smeti pri vodohramu na Panorami. Pristojne poziva, da nemudoma postavijo koše, redarska služba naj pogosteje opravlja nadzor nad zadrževanjem na Panorami, da preprečijo nekontrolirano odmetavanje odpadkov (priloga 3, slikovni material na str. 11, 12).

Preberi več

Mestna občina Ptuj naj aktivno pristopi k zavarovanju brežine grozečih skal in dreves v Orešju

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 511/12: Mestna občina Ptuj naj aktivno pristopi k zavarovanju brežine grozečih skal in dreves v Orešju 181. Pristojne službe Mestne občine Ptuj naj pridobijo in podajo informacijo kako daleč je s sanacijo omenjene škode ter kaj bodo ukrenili če bo prišlo do ponovnega podora skal in padca nevarnih dreves na tem območju. Na omenjenem območju je velika verjetnost, da bo ob naslednjem neurju prišlo do padca nevarnih dreves in ponovne sprožitve skal s čimer bodo ogrožena življenja in premoženje občanov (priloga 3, slikovni material na str. 9, 10).

Preberi več

Kdaj bodo Javne službe Ptuj pričele uporabo obnovljivih virov energije

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanje št. 510/12: Kdaj bodo Javne službe Ptuj pričele uporabo obnovljivih virov energije kot je biomasa, s katerimi bi bistveno znižali stroške daljinskega ogrevanja? V kateri fazi je izvedba prehod na kurjenje z lesno biomaso v naši centralni kotlovnici in kdaj je predviden zagon nove kotlovnice? Kdo in po kakšnem postopku je bil izbran kot izvajalec ter kakšna je cena omenjene investicije?

Preberi več

V pozivu RUNE so vključena naselja, ki že imajo delno zgrajeno ali je v teku izgradnja optičnega omrežja

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredoval pobudo št. 517/12: Vezano na vprašanje št. 454/11. V pozivu RUNE so vključena naselja, ki že imajo delno zgrajeno ali je v teku izgradnja optičnega omrežja. Naselji Sodnice in Turnišče, zadostujeta pogojem, ter še nimata optičnega omrežja. Naj se investitorja opozori na to. V kolikor je že bil izkazan interes v omenjenih naseljih, ga zanima čigav in kakšne obveznosti ima operater, da omrežje dejansko zgradi v naslednjih treh letih? Enako se naj preveri za ostale predele mesta Ptuj, ki niso vključeni v ta poziv.

Preberi več

Občane se naj jasno seznani s projektom RUNE

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 509/12: Občane se naj jasno seznani s projektom RUNE, ker na podlagi prejetih obvestil na domove nimajo ustreznih pojasnil. Občani sprašujejo, kdo bo gradil širokopasovno povezavo in kakšni bodo posegi v okolje, dvorišča, ceste, škarpe, zelenice ipd. Prav tako jih zanima kje lahko vidijo zemljevid ali spadajo v območje projekta RUNE ali ne ter kakšni so terminski plani za izvedbo.

Preberi več

Kdaj je planirana otvoritev tržnice in ali bo šlo za uradno otvoritev ali zgolj za prevzem?

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanji št. 507/12 in 508/12 : Kdaj je planirana otvoritev tržnice in ali bo šlo za uradno otvoritev ali zgolj za prevzem? Ali so že v teku postopki za poziv za najemnika gostinskega lokala in kdaj JSP planirajo otvoritev trgovine z domačimi izdelki na tržnici kot je bilo navedeno v prijavi na razpis za pridobivanje sredstev CTN?

Preberi več

Kako je s parkiranjem pred mestnim stolpom na Slovenskem trgu

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 506/12: In vprašanje za pojasnilo, kako je s parkiranjem pred mestnim stolpom na Slovenskem trgu, ki je vedno zaparkiran z vozili. Vozila namreč stojijo neposredno na samem spomeniško zaščitenem spomeniku. Pristojnim predlaga, da pospešijo pogovore in najdejo ustrezno rešitev, s čimer bomo zaščitili te spomenike.

Preberi več

Ideja o izgradnji mostu čez reko Dravo nekje na lokaciji med Duplekom in Ptujem

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 505/12: Preveri se naj kako daleč je ideja o izgradnji mostu čez reko Dravo nekje na lokaciji med Duplekom in Ptujem, saj se morajo tako občani z obeh bregov reke Drave za prestop z enega na drug breg voziti ali v Dogoše ali na Ptuj. Ali je Mestna občina Ptuj kakorkoli pristopila v navezo z Občinama Duplek in Starše, saj bo v primeru gradnje ta povezava vsekakor vplivala na življenje naših občanov. Nedvomno je, da bi nov most prebivalcem na obeh bregovih reke Drave bistveno prihranil dolgo vožnjo. Pristojne prosi, da se opredelijo do omenjenega predloga oziroma podajo svoje mnenje, da bomo lahko občanom pojasnili stališča.

Preberi več

Preveri se naj možnost ureditve parkirnih prostorov na Kvedrovi ulici na Ptuju

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 503/12: Preveri se naj možnost ureditve parkirnih prostorov na Kvedrovi ulici na Ptuju, kjer zaradi pomanjkanja parkirišč na tem območju parkirajo tudi stanovalci iz drugih ulic in s tem onemogočijo normalno parkiranje stanovalcev Kvedrove, katerim so ta parkirišča namenjena. Mestna občina Ptuj naj prouči možnost postavitve zapornice in preveri zainteresiranost stanovalcev, da to zapornico nemara tudi sofinancirajo, saj bi se uredilo urejeno parkiranje, ter istočasno uvedel nadzor nad samim dogajanjem v tem delu mesta.

Preberi več

Kako daleč je MO Ptuj z načrtovano gradnjo neprofitnih stanovanj

Gorazd Orešek, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval vprašanje št. 500/12: Glede na to, da se na Ptuju ponovno znižuje število prebivalcev, ga zanima, kako daleč je MO Ptuj z načrtovano gradnjo neprofitnih stanovanj, ki so nujno potrebna že v tem trenutku in kdaj lahko pričakujemo, da se bodo v nova neprofitna stanovanja vselili prvi stanovalci.

Preberi več

Pogoj za izdelavo OPPN–ja tudi lastniško urejeno zemljišče

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS je posredovala pobudo št. 498/12: V izogib vsem nadaljnjim zagatam ob potrjevanju bodočih OPPN-jev daje pobudo, da mora biti v vseh bodočih primerih pogoj za izdelavo OPPN–ja tudi lastniško urejeno zemljišče, ki bo služilo dovozni cesti z obračališčem (ali krožnim prometom, kjer je ta možnost) na strošek prodajalca parcel ali na strošek kupcev parcel (investitorjev), nikakor pa ne na strošek Mestne občine Ptuj, pa čeprav bo morda potrebno spreminjati ali dopolniti kakšen odlok MO Ptuj.

Preberi več

Postavitev kipa generala Maistra na podstavek (piedestal) visok vsaj 20 – 30 cm

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS je posredovala pobudo št. 497/12: Za postavitev kipa generala Maistra na podstavek (piedestal) visok vsaj 20 – 30 cm, da bo bolj opazen. Zraven njega se naj naredi spominska plošča – obeležba s kratkim zgodovinskim zapisom o njegovih zaslugah, ki jih je naredil v dobro vseh Slovencev, posebej pa nas Štajercev.

Preberi več

Kontrola in merjenje hitrosti vozečih vozil po Dornavski cesti

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS je posredovala pobudo št. 496/12: Pozivajo, da bi morala biti kontrola in merjenje hitrosti vozečih vozil po Dornavski cesti proti pokopališču, bolj pogosto ali celo dnevno, kajti le to bo nevarni promet umirilo, s strani policije ali občinske redarske službe.

Preberi več

Popravilo dveh jaškov za meteorne vode v Župančičevi ulici

Luka Žižek, svetniška skupina SD je posredoval pobudo št. 495/12: Prioritetno se naj na Župančičevi ulici, pred spodnjim parkiriščem OŠ Ljudski vrt, popravita dva jaška za meteorne vode, saj sta globoko vdrta ter predstavljata zelo veliko nevarnost predvsem za šolske (mlade) kolesarje, ki lahko zaradi le-teh padejo pod vozeče vozilo.

Preberi več

Na Ul. 5. Prekomorske je potrebno popraviti hitrostno oviro

Luka Žižek, svetniška skupina SD je podal pobudo št. 494/12: Na Ul. 5. Prekomorske je potrebno popraviti hitrostno oviro, saj je odtok za meteorne vode nenehno zamašen, po vsakem dežju pa se naredi velika luža, ki povzroča, da avtomobilisti nenamerno škropijo po pešcih, predvsem po otrocih, ki gredo v šolo ali iz nje. Predlaga, da se obstoječa cev zamenja z večjo, kar posledično pomeni večjo pretočnost.

Preberi več

Mestna občina Ptuj je podala predlog Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za menjavo nepremičnine

Mag. Darja Harb, svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana je podala vprašanje št. 493/12: Mestna občina Ptuj je podala predlog Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za menjavo nepremičnine, in sicer parcelo 217/1 k.o. 400 Ptuj v izmeri 1.992 m². Zanima jo čemu ta predlog s strani MOP in zakaj parcela, ki se nahaja blizu krožišča na Potrčevi, za bolnico v smeri Ljudskega vrta?

Preberi več

Namestitev ležečih policajev na ulici Šercerjeve brigade

Dr. Štefan Čelan, svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana je posredoval vprašanje 491/12: Skupina krajanov je dne 11. 11. 2019 podala pobudo za namestitev ležečih policajev na ulici Šercerjeve brigade. Ker niso prejeli nobenega odgovora na pobudo, ponovno postavljajo vprašanje kdaj bo pobuda realizirana.

Preberi več