Sprejme se naj, da do do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 524/12: Iz veljavnega OPN se naj izbriše 129. člen, odstavek 15, točka 10, ki govori, da do sprejetja DPN za cesto G1-2 na parcelah 701/1 701/2 k.o. Brstje ni dopustna gradnja. Gre za parcele pri Ranci, preko katerih je sedaj zarisana ena izmed izvedljivih možnosti obvoznice (t.i. S4), proti kateri so se s sklepom izrekli tako četrtna skupnost Jezero na svoji 4. redni seji dne 27. 3. 2019 (glej sklep pod točko 2, podtočka 3); civilna iniciativa, ki združuje krajane Jezera in Spuhlje; ter tudi mestni svet na 2. izredni seji dne 27. 5. 2019.

Preberi več

V potokih in v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 525/12: Opaža, da tako v potokih kot v odtokih meteornih voda, pristanejo odpadki, ki tja ne spadajo in zmanjšujejo pretočnost in povečujejo verjetnost poplavljanja. Ker je čiščenje odtokov in potokov drago (pri slednjih je pa tudi zapleteno zaradi okoljevarstvenega vidika), je smiselno, da se podjetja in krajane, ki živijo ob potokih obvesti, kaj se sme in ne sme v potok odlagat, ter kako poskrbeti za industrijske odpadke, da ne bodo pristali v kanalizaciji. Za ozaveščanje splošne javnosti bi bilo primerno pripraviti tudi kak članek v Ptujčanu.

Preberi več

Rednim plačnikom se naj ukine plačevanje za biološke odpadke

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 526/12: Za občane Ptuja, ki plačujejo redno položnice se naj ukine plačevanje za biološke odpadke, ki jih sami odpeljejo v Cero Gajke. Na ta način bo občina poskrbela, da se odpadki ne bodo odlagali na mesta, ki za to niso primerna (nekateri biološki odpadki kot so pokošena trava, porezane veje in gnila jabolka pristanejo tudi v potokih!).

Preberi več

Ponovna namestitev kontejnerja za odlaganje odpadnega stekla

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala pobudo št. 527/12: Na pobudo krajanov Ormoške ceste in Ribiške poti predlaga, da se odstranjeni zaboj za odlaganje stekla ponovno namesti na staro zbirno mesto nekdanjega avtobusnega postajališča v slepem rokavu na koncu Ormoške ceste (pri Kolariču). Prav tako predlaga, da se tam uredi lični biološki otok kot stoji na Ranci.

Preberi več

Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe?

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 528/12: Kakšne učinke na turistični obisk je imelo zmanjšanje turistične takse za kampe? Naproša za konkretno analizo pomlad/poletje/jesen 2018/2019. Ali zvišanje cen največjega turističnega ponudnika vpliva na obisk turistov in rezultate v turistični panogi?

Preberi več

Gostovanje mednarodnega jazz kampa ali organizacija gostovanja kakšnega drugega kampa

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 529/12: Ali so bile kakšne aktivnosti v zvezi s tem, da bi se ponovno pridobilo gostovanje mednarodnega jazz kampa ali na novo organiziralo gostovanje kakšnega drugega kampa? Gostovanja različnih dogodkov iz tujine doprinesejo k prepoznavnosti Ptuja v svetu, hkrati pa imajo pozitivni učinek na lokalno gospodarstvo (gostinci imajo tudi do 30% povečanje prometa v takem obdobju).

Preberi več

Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša je posredovala vprašanje št. 530/12: Na kak način se meri, ocenjuje in nagrajuje uspešne zaposlene na občinski upravi in jih s tem motivira za dobro delo? Ali je že kdo od zaposlenih kdaj odškodninsko odgovarjal za napako oz. malomarnost pri delu, ki je rezultirala v višjih oz. dodatnih stroških občine?

Preberi več