Zakaj smo morali biti za, čeprav bi bilo bolj všečno biti proti

V Listi Ptuj je naš želimo glede na glasne polemike o dvigu cen vrtca podati naslednja dejstva, ki so botrovala k naši odločitvi.
Ob prebiranju si boste sami lahko ustvarili objektivno mnenje o tem, katera odločitev je pravilna.
Poudariti pa želimo, da nikakor in nikoli nismo veseli, ko je potrebno dvigati kakršne koli cene storitev, ki vplivajo na družinske proračune, še najtežje pa je to sprejeti pri dvigu cen storitev, ki so povezane z našimi otroki.

KAJ VPLIVA NA OBLIKOVANJE CENE VRTCA?

·         Metodologija za izračun cene je zelo kompleksna in izračunava število zaposlenih glede na število vpisanih otrok

·         V ceni se tako odražajo:

·         stroški dela (več kot 82% cene so plače zaposlenih),

·         stroški materiala in storitev (52,51 mesečno na otroka) ter

·         stroški živil za otroke (na dan na otroka 1,50 eur za vse obroke, kar znese 31,50 eur na mesec).

DELEŽI PLAČILA VRTCA:

Cene programov plačujejo: starši, občina (občina Ptuj in druge občine iz katerih so otroci) in država.

Če torej pride do razlike v ceni in občine ne sprejme nove cene, ker ne želi nalagati dodatnih bremen staršem,  pomeni da krije občinski proračun tudi deleže drugih občin in države (kar lahko smatramo kot oškodovanje javnih sredstev).

MO Ptuj iz proračuna v letu 2020 že zagotavlja za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, na postavki 1902: 3.146.572,10 eur.

Če cene ne bi spremenili bi to za proračun MO Ptuj pomenilo, da moramo zagotoviti DODATNIH 400.000 eur;  če pa jo dvignemo ne zaračunamo pa ptujskim staršem pomeni v proračunu dodatnih 280.000 eur. Odločitev je bila, da dodatno zagotovimo nekaj manj kot 75.000 eur za 25% subvencijo cene za ptujske otroke.

KAKO se določa VIŠINA plačila vrtca (delež sprejete cene, ki ga starš dejansko plača)?

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačate starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki ste plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačate 77 % cene programa.   Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.

Poleg tega MO Ptuj sofinancira: poletne rezervacije – pomeni nižje plačilo med počitnicami ter prevzema obveznost staršev (1. 7. – 31. 8. )  za tiste otroke, ki jih starši zaradi vpisa otroka v šolo predčasno izpišejo iz vrtca, kljub temu, da so podpisali pogodbo za celo šolsko leto jim  torej zadnja 2 ,meseca ni potrebno plačevati vrtca.  Omogočamo pa tudi n ugodnost znižanega plačila staršev zaradi bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca.

VRTEC PTUJ deluje v 10 enotah.

ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH DELOVNIH MEST je 170,75 (od tega je 168,75 DM zasedenih; 165,75 jih financiramo v ceni programov), kar je glede na lansko leto 7 zaposlenih MANJ.

Število sistemiziranih mest in s tem STROŠEK DELA je odvisno od: števila vpisanih otrok, števila oddelkov, starosti zaposlenih, poslovnega časa enot (najmanj 9,5 največ 10,5 ure)razpoložljivih notranjih površin, količine perila, poraba časa na enoto obroka, vrsta in način priprave hrane in število obrokov.

VRTEC PTUJ izvaja dnevni program, ki traja 6 do 9 ur – vse enote imajo poslovalni čas 10,5 u, razen popoldanske izmene. POSLOVALNI ČAS VPLIVA NA ŠTEVILO DELOVNIH MEST: torej tudi to, da imajo starši možnost pripeljati otroka ob 8 ali 8.30 pomeni razliko cene …

ŠTEVILO ODDELKOV VRTCA je 51.

·         49 (od tega 20 I. starostno obdobje (na oddelek največ 10-14 otrok), 28 oddelkov za II. starostno obdobje (v oddelku lahko 17-24 otrok) in 1 kombiniran oddelek (2-4 leta; skupaj lahko v oddelku od 17-18 otrok)

·         1 razvojni oddelek z največ 6 otroki in

·         1 bolnišnični oddelek.

RAZPOLOŽLJIVIH MEST V VRTCU PTUJ JE 888, od tega jih je 1.9.2020 bilo vključenih 860; prostih mest je še 28. Če oddelki niso popolnoma zasedeni prosta mesta v oddelkih plačuje občina.

V primerjavi z do sedaj veljavno ceno programov se le-ta v povprečju zvišuje za 7,5%, zato se je Mestna občina Ptuj odločila, da prevzame tudi del obveznosti staršev in sicer v 25% deležu njihovih dodatnih stroškov – torej 25% subvencija na novo ceno za ptujske otroke. Cena programov se zvišuje od 3 do 21 evrov, največ staršev plačuje 35% od polne cene vrtca, kar pomeni, da bo plačilo na naslednji položnici okoli 11 evrov mesečno več.

Mestni svetniki smo ravnateljici vrtca naročili, da se pripravi načrt za racionalizacijo vseh elementov, ki vplivajo na ceno, da se le ta v bodoče ne bi več nenehno višala. Rezerve zaznavamo v racionalizaciji delovnega časa, saj vsi otroci ne potrebujejo zagotovljenega varstva 10,5 h, nadalje v združevanju enot, kjer so igralnice prazne, in tako naprej. Pričakujemo, da nas bo vodstvo vrtca upoštevalo in sledilo pobudam, saj višanje cene v nedogled nikakor ni sprejemljivo. 

LP, PJN


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.