Odvoz in čiščenje grezničnih gošč

Marjan Bezjak je posredoval pobudo št. 590/14: V imenu krajanov ČS Grajena, ki niso in ne bodo priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in imajo pretočne greznice (teh je v ČS Grajena več kot 95 %). Ker se med uporabniki širijo nezadovoljstvo in trditve, da uporabniki z obstoječimi greznicami v MO Ptuj plačujejo za odvoz in čiščenje grezničnih gošč najvišje stroške v RS oziroma 3- do 5-krat višje kot v sosednjih občinah, naj strokovne službe MO Ptuj ali koncesionar podajo primerljive podatke, ki jih uporabniki v sosednjih občinah, vsaj petih mestnih občinah in povprečje v dejavnosti RS, plačujejo za odvoz in čiščenje grezničnih gošč iz obstoječih greznic. Primerljivi podatki naj bodo izdelani za uporabnike z mesečno porabo vode 5, 10 in 15 m3. V zneskih pa naj bodo zajeti strošek storitve (odvoz in čiščenje), strošek omrežnine, DDV in morebitni drugi stroški, ki jih izvajalec zaračunava ob ceni.

Odgovor: V prilogi pošiljamo primerjavo cen izvajanja storitve odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN ter omrežnin za izvajanje te dejavnosti v nekaterih občinah, kjer smo podatke lahko pridobili. V okoliških občinah, kot so Markovci, Hajdina in Starše, uvedba storitve ni predvidena, ker imajo ali bodo imeli vsi objekti razen redkih izjem možnost priključitve na javno kanalizacijo. V nekaterih občinah pa se kljub zakonski obvezi problematike odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN niso sistematično lotili. Poudarili bi tudi, da iz podatkov, ki smo jih pridobili, ni jasno razvidno, ali je cena omrežnine brez subvencije ali s subvencijo (ki pa so od občine do občine povsem različne). V primerjavi tudi ni zajeta okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda. Iz primerjave je razvidno, da je cena izvajanja storitve odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN v MO Ptuj pod povprečjem, omrežnina v MO Ptuj pa nad povprečjem primerjanih občin.

Pripravil: KP Ptuj, Jernej Šömen


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.