Zakaj Mestna občina Ptuj, kot lastnica stanovanjske hiše v Kicarju 22 D ni izvedla prodaje objekta

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 476/11: Preveri in pojasni se naj, zakaj Mestna občina Ptuj, kot lastnica stanovanjske hiše v Kicarju 22 D ni izvedla prodaje objekta oziroma ni izvedla poziva za najem. Gre namreč za stanovanjsko hišo, ki bi jo lahko dali v najem kateri od družin, ki mrzlično iščejo rešitev stanovanjskega problema.

Obrazložitev: V naselju Kicar ima Mestna občina Ptuj v lasti stanovanjsko hišo na naslovu Kicar 22 d, na k.o. 387-KICAR, parcelna številka 774/2, ki je že nekaj časa izpraznjena in zaradi neustreznega vzdrževanja vidno propada. Po pridobljenih informacijah do objekta vodi dovozna pot parcela 776/3, ki je v lasti fizične osebe. Predlaga, da mestna občina zagotovi dovoz do svojega premoženja in objekt ustrezno sanira ter ga nato, da v najem, oziroma nemudoma pristopi k prodaji objekta, ki dnevno izgublja na vrednosti. Stanovanjski objekt je trenutno še v stanju, ki omogoča sanacijo in ni v neuporabnem stanju zato je potrebno k sanaciji pristopiti čimprej in ravnati kot dober gospodar. Uporabna površina objekta je po podatki GURS-a 125 m², kar v danem primeru zadošča za štiričlansko družino. Ptuj se zadnji čas srečuje s pomanjkanji stanovanjskih enot in ta sanacija ali celo prodaja objekta omogočila marsikateri družini nov dom (priloga 3, slikovni material na str. 1-3).

Odgovor: Predmetna stanovanjska hiša trenutno ne bo namenjena prodaji, saj jo bo Mestna občina Ptuj namenila za izvrševanje svojih nalog, in sicer prvenstveno na področju urejanja in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kakor tudi na področju stanovanjske politike, in sicer za reševanje stanovanjske problematike obstoječih najemnikov neprofitnih stanovanj.

Pripravila: Nina Majcen Ogrizek


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.