Ureditev ribnika Ljudski vrt

Po močnem deževju in neurju (2019) je bilo vsem jasno: sanacija ribnika v Ljudskem vrtu je nujna. Ker ob nalivih poplavlja, ga bo potrebno poglobiti, urediti varno nabrežje, da bo primerno tako za živali, kot varno za ljudi. Vzpostaviti je treba ustrezni pritok sveže vode, urediti odtoke, očistiti pritoka v gozdu in sanirati “črne” odplake.

Na medmrežju beremo očitke o zanemarjenosti ribnika in kako zelo so se razširili trstičje in lokvanji, kar naj bi celo povzročalo pomanjkanje kisika za vodne živali. Spomnimo se intervencije gasilcev v času poletja, ko so v ribnik zaradi pomanjkanja kisika dovajali svežo vodo. Zato si mnogi občani želimo, da se ta dober projekt MOP čim prej realizira.


Ime projekta:
Celostna prenova narvnega parka Ljudki vrt 


Odgovorna oseba:

G. Tadej Zorec.


Kontaktna oseba za občane, ki bi želeli vedeti še kaj:

Stanka Kranjc Letonja, stanka.krajnc-letonja@ptuj.si


Cilj/a/no stanje:

Opravljena bo celovita sanacija skupaj z zadrževalnikom za izliv vode, da rešimo poplavno varnost OŠ Ljudski vrt.
S projektom želimo urediti protipoplavne ukrepe na območju Ljudskega vrta in izvesti rekonstrukcijo ribnika Ljudski vrt.

V sklopu ureditve/rekonstrukcije ribnika je predvideno:
– čiščenje pregrade,
– rekonstrukcija brežine ribnika,
– obnova vtoka v ribnik,
– obnova talnega in varnostnega izpusta z zavarovanjem in vgradnjo lopute in
– izvedba prelivnega objekta.

V sklopu ureditve protipoplavnih ukrepov pa je predvidena:
– gradnja zemeljskega nasipa,
– izvedba zatravljenega drenažnega platoja,
– varnostni preliv iz suhega zadrževalnika,
– novi odtok iz območja zadrževalnika v obstoječi kanalizacijski sistem.


KAJ SE DOGAJA TRENUTNO?

Vprašanje (5. 11. 2020): Koliko e-mailov, telefonskih klicov in sestankov v živo je bilo opravljeno prejšnji mesec za čimprejšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja?

Odgovor (9. 11. 2020):

Še vedno čakamo Upravno enoto Ptuj in pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja v čim krajšem času.


Vprašanje (6. 10. 2020): Kaj je v preteklem mesecu bilo podvzeto za čim prejšnjo pridobitev gradbenege dovoljenja?

Odgovor: (6. 10. 2020):

Še vedno čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt je načrtovan za naslednje leto, ker bo v celoti financiran iz evropskih sredstev, razpis in izvedbo pa bo peljala Direkcija za vode, ne Mestna občina Ptuj.


Vprašanje (9. 9. 2020): Se je julija in avgusta morda kaj dogajalo v smeri realizacije projekta? Kakšni so načrti za jesen?

Odgovor (še istega dne, 9. 9. 2020):

V tem času smo uredili prenos lastništva, kar je bil pogoj za vložitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na zaostanke zaradi epidemije upamo, da bomo čim prej pridobili gradbeno dovoljenje, ki je pogoj, da lahko z deli sploh pričnemo.

Projekt ureditve ribnika v Ljudskem vrtu bo izveden v okviru projekta zagotovitve protipoplavne varnosti porečja Drave, ki ga do izvajala Direkcija za vode in bo v celoti financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
S suhimi zadrževalniki se bo uredilo območje ribnika Ljudskega vrta. Razpis bo pripravila Direkcija za vode, začetek gradnje je predviden v letu 2021, zaključek pa v letu 2023, a je vse odvisno od dinamike pridobivanja gradbenega dovoljenja.


Vprašanje (6.7.2020): Kakšen je bil napredek projekta v dobrem mesecu dni?

Odgovor: (še istega dne, 6.7.2020):

V drugi polovici junija smo bili obveščeni, da bo prišlo do podpisa pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja. Podpisana pogodba o prenosu tako omogoča, da s projektom nadaljujemo. Najprej je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje na UE, potem lahko začnemo z deli. Upamo, da bomo projekt ureditve ribnika lahko začeli še letos.
Prenos zemljišča omogoča, da bomo območje Ljudskega vrta lahko postopoma tudi vsebinsko in infrastrukturno nadgradili.
1. 7. 2020 smo bili s strani MGRT obveščeni, da je pogodba v podpisu pri pristojnem ministru.


Vprašanje (22.5.2020): Katere aktivnosti so bile opravljene v minulem mesecu za čim prejšnje dokončanje projekta?

Komentar: Odlične novice, istodnevna odzivnost. Bravo!

Odovor (25.5.2020): S strani Mestne občine Ptuj so bile v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja opravljene vse aktivnosti v zvezi z vložitvijo predloga za brezplačno pridobitev zemljišča parc. št. 212, k.o. Ptuj. Urejamo torej lastništvo na zemljišču, kjer je predviden zemeljski nasip. Dopolnjen predlog je bil dne 12. 5. 2020 vložen na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zadeva pa je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. Sedaj je torej na potezi država. Takoj, ko pride do prenosa lastništva, lahko vložimo dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja, nato pa pristopimo k ureditvi.

Komentar: Hvala MOP in bravo za hiter odgovor!


Vprašanje (21.04.2020): Kaj se počne trenutno na projektu?

Odgovor (22.4.2020):

– Izvedena je DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) in
– PZI (projekt za izvedbo) dokumentacija.
Trenutno: čakamo na prenos lastništva na Mestno občino Ptuj, da lahko vložimo DGD dokumentacijo na Upravno enoto za izdajo gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja lahko pristopimo k ureditvi.

“Zardi tega potrebujemo gradbeno dovoljenje, ki ga lahko pridobimo samo kot lastniki zemljišča; ker prenos iz države na MO Ptuj še ni dokončen (minister za gospodarstvo je obljubil da bo to kmalu ( op. podčrtal SMS) čakamo, ker dokumentacije, ki jo imamo pripravljeno (!) zaradi neurejenega lastništva ne moremo vložiti na upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja” (vir: županja na svojem FB).

17.04.2020: Takoj mi je prijazno odgovorila PR-ovka, ga. Letonja. Ko pridobi podatke, mi sporoči, jaz pa tukaj ostalim, ki spremljate to temo.

16.04.2020: Čakajo se “papirji” – pravi Štefan Pavlinek na FB.


Predvideni termin zaključka del:

“Letos zagotovo ne v celoti, saj je veliko odvisno od ureditve statusa lastništva. Ko bo le to urejeno, bomo lahko vložili za gradbeno dovoljenje. Datum zaključka zato v tem trenutku ni znan”.  Informacija z MOP z dne 22.04.2020


Predviden strošek:

Ocenjena vrednost izvedbe protipoplavnih ukrepov za leto 2020 je 115.000€.
Ne gre za celotno vrednost projekta, ampak samo za del, ki bi ga lahko realizirali v letu 2020, v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja.


Končni skupni strošek po zaključku del:

………. EUR


Fotografije stanja pred začetkom izvedbe projekta:

Ribnik – poplava 13. avgust 2014:

Ribnik Ljudski vrt po nepremišljenih posegih v biotop in uničenje rastja, november 2019:

Ribnik ljudski vrt pred posegom v biotop, september 2019:


Fotografije stanja po izvedbi projekta:


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.

Samo občan

Menim, da je za lokalno skupnost dobro, če je lahko 30.000 občanov v stalnem dialogu s 30-imi izovljenimi in zaposlenimi na občini. Zato pomagam graditi platformo Ptujčan/i.

%d bloggers like this: