Janez Lah: “Imam vizijo za novi Ptuj”

UVOD

Občan Janez Lah je poslal na MOP pismo ter ga objavil javno. V njem sem videl toliko podvprašanj vrednega, da sem ga povabil k pogovoru. No, najprej pa torej Janezovo pismo županji, ki ga navajam v celoti:

“Ponovno sem, na njen e-naslov, pisal županji Nuška Gajšek. Takole:
Ponovni predlog:
Potem, ko je vlada dosegla ugodnejšo perspektivo v prihajajočem finančnem obdobju, ko imamo na položaju Pivčevo v vlogi podpredsednice vlade in kmetijske ministrice z dokaj obetavnim kohezijskim skladom nepovratnih sredstev,  smo se Ptujčani znašli v zelo ugodnem lokalno vladnem okolju. Imamo tudi kar nekaj poslancev, ki bi s svojim Ptujsko obarvanim delovanjem lahko dosegli uveljavitev dolgoročnega izvajanja predlaganega projekta, ki ste ga neopazno spregledali čeprav v resnici, v predlagani obliki, MOP prinaša največ EPK-škega, razvojnega, oživitvenega in kratkoročno/dolgoročno smiselnega ker AKTIVIRA STOLETJA NAKOPIČEN PASIVNI KAPITAL, ki se spremeni v aktivnega ter na ta način DOSEŽE PRILIV nepovratnega aktivnega kapitala v višini 800 mio Evrov, s čimer bi sanirali zaskrbljujoče trenutno stanje na vseh ravneh in v vseh smereh družbenega dogajanja v MOP, SKLADNO Z DRŽAVNIMI RAVNMI.

Dosegli bi sanacijo in razvoj vsega kjer so sedaj prisotni za županjin urad skoraj nerešljivi zaostanki.

Utrdili bi pomen skoraj 2000 let pasivnega kapitala Ptuja.

Sanirali bi vso arheološko dediščino in jo bleščeče razstavili na ogled vsej EU KULTURI v obliki povezovalne lokalno svetovne dediščine in v celoti obnovili staro mestno jedro, obenem pa odprli infrastrukturni razvoj novega povezovalnega Ptuja v smeri univerzitetnega Ptujsko/Ormožko pokrajinskega centra nove pokrajine. Infrastrukturno bi uredili novi Ptuj v prostoru podPanoramja, kjer bi se rodil moderen prostor za 10.000 prebivalcev iz starega in univerzitetno modernega mladega univerzitetno oblikovanega Evropsko teritorijsko eterno multikulturnega življa. Urejeno staro mestno jedro bi dobilo konotacijo edinstvene odprte mestno muzejske različice pretkane s Slovensko Evropsko kulturno dediščino, ki bi v novem moderno oblikovanem prostoru našla evolucijsko eksploatacijo prihodnosti na vseh družbeno infrastrukturnih lokalno evropskih razsežnostih. Dosegli bi sinergijski razvoj in pokazali celostno funkcionalno oblikovano družbeno delovanje brez IZKORIŠČANJA NEGA PO DRUGEM, ker je najrealnejša oblika družbeno ekonomske prihodnosti sveta.

Projekt sem predlagal, kot projekt EPK 2025, KI PA STE GA V CELOTI PREZRLI, čeprav že v implicitni obliki navaja povezanost PRETEKLOST/PRIHODNOST. Projekt sem tudi finančno ovrednotil in pokazal, kako aktivirati PASIVEN KAPITAL in z njim pridobiti 4 krat več NEPOVRATNEGA AKTIVNEGA KAPITALA. Projekt je v skupni vrednosti reda velikosti 1 milijarde evrov in zagotovo pomeni VSEBINSKO objektiven preboj Ptuja na nivo REGIJSKEGA NOSILCA SKUPAJ Z ORMOŽEM.

Moje dosedanje kritike so vse bile dobronamerne. Ustraši se jih lahko le kdo, ki ne more ali noče razumeti DINAMIKE IN MOČI STVARNEGA ABSOLUTNEGA KAPITALA in posledično nadaljuje potovanje po QUO poti namesto po MOŽNI, EVOLUCIJSKI POTI, ki jo omogoča PASIVNO/ AKTIVNI POTENCIAL KAPITALA PTUJSKOSTI.

V kolikor ne razumete mojih jasnih namigov v obliki  predlogov sem v vsakem trenutku, v okolju KAJ, predlog pripravljen pojasniti EKSPLICITNO, na kateremkoli nivoju interesov.

Lp, vse dobro
JL, PTUJ

SMS: Janez, praviš: “… Ko imamo na položaju Pivčevo v vlogi podpredsednice vlade … smo se Ptujčani znašli v zelo ugodnem lokalno vladnem okolju.” 
Kako si predstavljaš, da lahko, konkretno, podpredsednica vlade kaj naredi za MOP?

JANEZ LAH: Podpredsednica vlade lahko skupaj z nami, ki imamo vizijo in poznamo nekaj zadnjih desetletij, stoletij in tisočletij oblikovan PASIVNI KAPITAL, ob pomoči aktivnih poslancev, neglede na strankarsko pripadnost, s pripadnostjo Ptujskosti, pomaga pri povezovanju potrebnem za aktiviranje sredstev iz kohezijskih skladov kmetijstva in demografije. Lahko pri vladi pojasnjuje projekt in neposredno vzpodbuja  vlado RS k SMISLU zaradi lokalnega in državnega pomena projekta, ki povezuje preteklost Slovenstva in prihodnost. Dovolj pozna pravila po katerih je potrebno oblikovati vizijsko vsebino Ptuja in zaklad pasivnega kapitala.

Tega Ptuj na vseh področjih v življenjskih struktur, nedvomno ima.

Janez Lah

Mislim, da je Aleksandra Pivec tudi dovolj strokovno delovna, izkušena na področju pridobivanja nepovratnih sredstev, Ptujsko ambiciozna, da lahko kot dodana vrednost deluje v projektni skupini, ki bi se ukvarjala z aktiviranjem PASIVNEGA KAPTALA in črpanjem  AKTIVNEGA KAPITALA. 

SMS: Kaj pričakuješ od “kar nekaj poslancev”, ki jih imamo v DZ? Poznajo tvoj “predlagani projekt”?

JANEZ LAH: Ali poznajo moj projekt ne vem, ker ne vem koliko so doslej sploh bili PTUJSKO INTERESNO VKLJUČENI.   Lahko pa projektno nalogo vsebinsko hitro spoznajo. Imeli pa bi vse razloge, da projekt vsebinsko podprejo, saj je projekt Vseslovensko, evropsko in Ptujsko smiseln. Projekt v celoti ustreza tako globalni, kot lokalni politiki Evropske unije NARODOV. Poleg omenjenega projekt deluje na razvojno celostno in povezovalno smiselno širše od regijskega okolja in ima značilnosti oblikovanja v smiselno Slovensko življenjsko celoto. Projekt tudi infrastrukturno rešuje vrsto infrastrukture v državni lasti, kar je vsekakor strukturno pomembno in privlačno. Obenem pa projekt oblikuje novo obliko funkcionalnega delovanja in širše ne le lokalno izkoreninja IZKORIŠČANJE ENEGA PO DRUGEM. Projekt bi pomagal oblikovati družbene odnose v okolju, kjer je pomembno KAJ, kdo pove in bi nevtraliziral okolje odnosov kjer je pomembno KDO, kaj pove!!

SMS: 800 mio EUR praviš, da bi prinesel tvoj projekt. Kako konkretno?

JANEZ LAH: Razpisi kohezijskih skladov so naravnani tako, da vzpodbujajo razvojne možnosti temelječe na stvarnem obstoječem lastnem kapitalu. To, drugače povedano, pomeni, da perspektivne projekte, ki sicer imajo aktivno mrtev pasivni kapital podprejo z novim nepovratnim AKTIVNIM kapitalom in z njim aktivirajo TISOČLETJA NEAKTIVEN pasivni kapital. Projekt, ki sem ga predlagal je za obdobje do leta 2040 vreden milijardo evrov. Lasten delež je lahko in željeno je, STVAREN (torej tudi in predvsem pasiven) KAPITAL (zgodovinske vrednote, narodnostne vrednote, arheo-vrednote, kadrovske, kulturne in geološko demografske vrednote). S projektom bi STARO MESTNO JEDRO postalo resničen MUZEJ Evropske unije in Slovenije. S projektom bi poskrbeli za vse Ptujske, sedaj propadajoče gradove. Tem bi dali aktivno vsebino univerzitetnega nivoja, temelječega na  avtorsko inovativnem INTELIGENTNEM DOGODKOVNEM, SINERGIJSKEM SAMOOBNOVITVENEM PRINCIPU FUNKCIONIRANJA gospodarskih, kot ustanov javno družbenih ustanov. Na delu bi lahko opazovali in se učili NAPREDNEGA razvojno FUTURISTIČENEGA, KONCEPTA FUNKCIONALNO DELUJOČE DRUŽBE BREZ IZKORIŠČANJA ENEGA PO DRUGEM. PASIVNI KAPITAL VREDNOTIM v redu velikosti 200 mio €, kar bi v investicijski strukturi (javno/državno, javno lokalno s s kohezijskimi sredstvi pomenilo običajen 20 % lasten delež. Tako bi aktivirali pasivni (neaktiven) kapital v AKTIVNEGA in pridobili nov svež aktivni nepovratni kapital. Množica projektov (cca 300 jih je teh podprojektov), ki ne izpustijo nobene razvojne in zgodovinske podrobnosti. Oblikovali bi NOVI PTUJ, ob boku starega PTUJA (STARO MESTNO JEDRO MUZEJ).  Oblikovali bi živo aktivno gospodarsko turistično dejavnost z vsemi poddejavnostmi. V Mestu muzej bi v obliki teatralnih prikazovanj opozarjali na poučne Slovenske izkušnje, kot na dogajanja drugih narodov Evropske unije.

Uredili bi PODPANORAMJE …

Podpanoramje

… in uredili zanemarjeno podgradje.

Oblikovali bi arhitektonsko moderen NOVI PTUJ, ki bi nastajal in življenjsko deloval ter tako ljudem vseh narodnosti prikazoval FUNKCIONALNO oblikovano družbeno življenje, kot neizogibno razvojno obliko prihodnosti. Na dlani bi imeli komparativo preteklosti s sedanjostjo, za prihodnost, v vseh življenjskih strukturah. Praktično bi v življenje vnašali sodobno nekonfliktno DRUŽBENO UREJENOST. Prezentirani bi bili dve tipični obliki družbenega dogajanja. DOSEDANJO in SEDANJO, KI FUNKCIONIRA HIERARHIČNO in že samo po sebi pomeni nenadzorovano IZKORIŠČANJE ENEGA PO DRUGEM in drugo tipično obliko funkcionalnega delovanja  v INTELIGENTNI SINERGIJSKI DRUŽBENI UREJENOSTI BREZ IZKORIŠČANJA ENEGA PO DRUGEM. 

SMS: Praviš: “Sanirali bi vso arheološko dediščino in jo bleščeče razstavili na ogled vsej EU KULTURI v obliki povezovalne lokalno svetovne dediščine in v celoti obnovili staro mestno jedro, obenem pa odprli infrastrukturni razvoj novega povezovalnega Ptuja v smeri univerzitetnega Ptujsko/Ormožko pokrajinskega centra nove pokrajine. “ To je seveda krasno. Kako priti do denarja, konkrento? In kaj zdaj, ko se po eni varinati pokrajina zgošča zgolj okoli MB?

JANEZ LAH: Odgovor na prejšnje vprašanje jasno odgovarja o preoblikovanju Ptuja v naravno samoumevno SAMOOBNAVLJAJOČE stanje, ki bi vabilo k SAMO UMEVNEMU SODELOVANJU, saj bi se spontano oblikovalo interesno središče regije, ki bi lahko preraslo v državno in bi pomenilo zgled za vso EU in svet. Tako bi Ptuj zelo hitro postal tudi PRAVA STALNA PRESTOLNICA KULTURNE DEDIŠČINE in NOVE KULTURE, ki bi bila zgled za prihodno urejanje sinergijskega sobivanja tudi za urejanje EU in ostalega sveta. K temu bi nagovarjala neprestana gospodarska in vedenjska rast kot rast BOD. 

SMS: Od koga bi dobil 4 – x več nepovratnega kapitala? 4 x več od katere številke?

JANEZ LAH: Kot sem že omenil, je ocenjena skupna vrednost vseh projektov ena milijarda evrov, kar je v razsežnosti vseh pridobitev izjemno malo!

SMS: Kaj je to “stvari absolutni kapital”? Kam se to knjiži? Kje se to prikaže v knjigah?

JANEZ LAH: Pasivni kapital je po sedaj veljavnih računovodskih standardih viden v BILANCI STANJA, ki ga žal MOP, še nima (nemudoma ga je potrebno pravilno urediti). Tega se doslej ni še nihče ustrezno lotil. Tudi druge lokalne skupnosti ga nimajo. Nima ga niti Slovenija kot država, čeprav je to nujno za sleherno pridobivanje AKTIVNEGA kapitala.  

SMS: Janez, kot vidiš tudi sam dobro ne razumem vsega tega, kar pišeš. Napišeš pa tako lepe reči, tako prave in tako velike in pomembne, da bi rad razumel. Zavedam se namreč, da je včasih velike ideje težko razumeti. Zato te prosim, če bi našim bralcem, sokrajanom razložil res na kratko in na “osnovnošolskem” nivoju, kako konkretno bi Ptuj lahko prišel do svežega denarja. Do več denarja. Ker verjetno gre zgolj za to: da v ta naš proračunski krogotok -, težak okrog 30 mio eru, od katerih je že tolko “zabezecanega”, da ostan morda 3 mio za “karkoli novega” – dobimo nov denar. Ali kako?

JANEZ LAH:

Upam, da je dovolj jasno, da s tem projektom iz »SMOLE NAREDIMO ZDRAVILNO MAST«.

Janez Lah

Aktualnega proračuna s konkretizirano pripravo projekta za izvedbo v bistvu ne bi obremenili z izdatkom večjim, kot ga je MOP namenila za projekt EPK 2025, od katerega bi naj sedaj odstopili. 

SMS: Janez, hvala ti, za potrpljenje in da si mi/nam skušal enostanvo razložiti “keč” tvojega razmišljanja.

JANEZ LAH: S posebnim zadovoljstvom bi rad pomagal postaviti Ptuj in Ptujskost na mesto, ki mu, z vseh vidikov, v Sloveniji, Evropi in svetu, brez pretiravanja, pripada in ga Ptujčani zmoremo.

***

Naj povem še tole: po pisnih vprašanjih-odgovorih me je Janez povabil na kratek izlet s kolesom: na Podpanoramje in Podgradje, kjer mi je še dodatno razložil in pojasnil ter definiral pojme pasivni kapital in druge, ki jih uporablja v intervjuju.
No, in na “licu mesta” mi je slikovito razložil svojo vizijo. Da sem si kar živo predstavljal, kaj pomenijo zgoraj napisane črke.

In lahko le rečem: vizija za Ptuj, kot je doslej v življenju še nisem slišal! Celovita, jasna, privlačna, konsistentna in koherentna. In Janez bi jo končal do leta 2040. Mini muzji, turniški dvorec, oživitev starega mestnega jedra, obvoznica, povezava Ptuja z okolico, vsebine za prazne prostore … vse to je smiselno vključeno in pokrito z generalno idejo “starega in novega Ptuja”. Pravi master plan.
Res upam, da mu bodo prisluhnili in predvsem: vizualizirali njegovo idejo; da bomo občani sami lahko videli, kaj si predstavlja
in ali bi to bilo dobro za Ptuj ali ne.
Seveda pa si komot predstavljam tudi tak potek: lažje je zamahniti z roko in reči: “Tip je malo …”.
No, in se na tem metu spomnim še na enega “tipa”: dr. Adolfa Žižka, Dolfija, ki je bil “tudi malo …”.
Hudič je le v tem, da je o mestnem gledališču, mestnem avtobusnem prometu, visokem šolstvu, ptujski izdajateljski dejavnosti, ptujski himni … govoril in pisal in razmišljaš že zdavnaj, daleč pred tem, preden se je kaj od tega, kar je danes samoumevno, udejanjilo.
No, back to the future. Ergo: ministrica Pivčeva naj ostane ministrica in podpredsednica vlade, županja in Janez naj ji predstavita “novi in stari Ptuj”, Pivčeva zrihta za Ptuj 800 mio EUR nepovratnih sredstev in Janez prevzame izvedbo. Leto 2040 je blizu. (Aja, in Janez ima tudi odgovor na ključno vprašanje: In zakaj bi država vložila 800 miotov prav na Ptuj?)


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.

Samo občan

Menim, da je za lokalno skupnost dobro, če je lahko 30.000 občanov v stalnem dialogu s 30-imi izovljenimi in zaposlenimi na občini. Zato pomagam graditi platformo Ptujčan/i.

%d bloggers like this: