Z dr. Štefanom Čelanom o: Bistri

SMS: Štefan, najina tema pogovora bo zavod, ki ga vodiš, Bistra. A najprej vendarle vprašanje: Kakšni so občutki po izdaji knjige “Kurent – korant – veš, kdo si?”

ŠTEFAN ČELAN: Narava mojega dela je že vrsto let takšna, da moram praktično vsak dan nekaj napisati. Moj uradni bibliografski opus šteje 185 različnih pisnih del. Zagotovo pa jih je še vsaj dvakrat toliko, ki pa niso zavedeni v COBISS sistemu. Priznati pa moram, da je knjiga o kurentih našla posebno mesto v mojem srcu. Vrsto let sem namreč v sebi poslušal nek notranji glas, ki me je nagovarjal, da moram vsa moja občutenja in spoznanja o pomenu te dediščine, ki pa se v temelju močno razlikujejo od uradno veljavnih, zapisati. Vsak, ki pa se je v življenju že kdaj srečal z metafiziko, mistiko, numinoznostjo, pa zagotovo ve, kako težko je ta znanja in izkušnje preliti na papir in ob tem pridobiti simpatijo bralca. Na podlagi odzivov tistih bralcev, ki so knjigo že uspeli prebrati, pa moram priznati, da so moja duševna in duhovna občutenja še bolj radostna.

SMS: Ker knjige sam še nisem prebral, – pa verjetno tudi mnogi drugi ne: bo kdaj še kakšna čisto vsebinska predstavitev knjige? Gotovo bi bila zanimiva za vse, ki si v času pusta nadenejo kurentovo opravo in tudi druge, ki so nam kurenti všeč? Kaj je temeljna “teza” knjige? (Je delo bolj  literarno ali strokovno?)

ŠTEFAN ČELAN: Pri pisanju knjige sem se trudil, da bi bila vsebina čim bolj brezčasna in primerna za branje čim širšemu krogu bralcev v čim daljšem časovnem obdobju. Ker pa v knjigi odločno zapišem, da kurent ni pustni šemski lik, ampak kolektivni šaman, sem moral biti tudi dovolj znanstven, da me kartezijanska znanstvena stroka ne bo proglasila za razlagalca pravljic. V prihodnje pa načrtujem kar nekaj vsebinskih predstavitev knjige iz različnih socialnih struktur bralcev.

SMS: No, pa pojdiva k razlogu za najin pogovor: k Znanstveno raziskovalnemu središču Bistra Ptuj. Lani je zavod praznoval 25 let. Kako je sploh nastala ideja za ta zavod pred četrt stoletja? Kdo so bili sogovorniki, soustanovitelji? Je bilo ustanoviti zavod težko? Posluh je očitno bil …

ŠTEFAN ČELAN: Na svečani akademiji ob praznovanju na 25. obletnice sem o nastanku in pomenu zavoda zapisal sledeče: “Kaj je botrovalo nastanku naše institucije? Pesniško bi lahko spiritus agens izrazil z verzom Otona Županiča, ki se glasi: Veš, poet, svoj dolg? A veš, da so tvoje mesto Veneti imenovali Podovje, kar pomeni sotočje veliko voda (Drava, Grajena, Rogoznica, Studenčnica, Dravinja itd.)? A veš, da je tvoje mesto bilo del keltskega kraljestva Norikum, ki si ga Rimljani niso upali pokoriti, ampak so z njim sklenili državno zavezništvo?  A veš, da so tvoje mesto najverjetneje Rimljani iz imena Podovje preimenovali v slavno Poetoviono, ki je v svojem največjem obsegu, ko sta v njem imeli sedež obe vojaški legiji, štelo 100.000 ljudi? Po politični, upravni in vojaški moči pa bi tedanjo Poetoviono lahko primerjali s sedanjim Londonom. A veš, da je tvoje mesto najstarejša slovenska in ena najstarejših svetovnih škofij? A veš, da so v tvojem mestu živeli izjemno pomembni posamezniki in družine, kot so: Mark Antonius Primus, sv. Viktorin Ptujski, Gospodje Ptujski, Herberštajni, Lesliji itd.? A veš, da v tvojem mestu še danes živijo skoraj 30.000 let stara šamanska obredja, ki jih v nekoliko pozabljeni obliki še danes izvajajo kurenti? A si lahko zamisliš, kakšno duhovno moč je premogel ta prostor in v njem živeči ljudje, da so v njem sočasno obstajale duhovne vrednote in prakse animizma, politeizma in monoteizma ???

In ti, ki si rojen v 20. stoletju, sedaj obujaš spomine na to nekoč silno veličino, ki se je do tvojih dni nekako porazgubila in tvoje mesto spremenila v kopico sijajnih spominov, od katerih danes ne znaš niti živeti, kaj šele da bi mestu povrnil nekdanjo moč in slavo.

Spoštovane in spoštovani, ravno ta dolg do naših očakov je v meni porodil idejo po ustanovitvi ustanove, ki bi našemu mestu poskušala pomagati na pota stare slave. Nastanek nove samostojne države pa je bil tisti odločilni trenutek, ko so se lomile stare prakse in navade ter omogočile uresničiti tudi nenavadne sanje. Z ustanovitvijo javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj, ki ga je ustanovila tedanja Skupščina občine Ptuj, smo našemu mestu omogočil pridobitev domicila za znanstveno-raziskovalno in razvojno ustvarjalnost. Le-ta namreč v vseh razvitih družbah predstavlja tisti trdni temelj, ki pomaga krepiti racionalno, duševno in duhovno inteligenco posameznikov in končno družbe kot celote za doseganje najkakovostnejših pogojev za življenje in delo. To dejstvo potrjuje tudi zgodovinski pregled v našem mestu, ki je svoje vršace dosegalo ravno v tistih obdobjih, ko so tedaj živeči prebivalci mesta dopustil, da je nad duhom ekonomije kraljeval duha filozofije. Za naše mesto lahko mirno zapišemo, da se je ves čas nahajalo na prepihu številnih kultur in civilizacij, a je kljub temu ostalo prestolnica razsvetljenega duha, ki je različnim narodom omogočal tudi materialno blagostanje. V kolikor bomo nadaljnji razvoj gradili zgolj na duhu kapitala in kulturnih antipodih, bomo doživljali podobne poraze, kot jih je v prelomnih časih skozi dolgoletno zgodovino doživljalo naše mesto. Te antagonizme pa je moč presegati s postulati holistične znanosti, ki ji poskušamo uveljavljati pri našem vsakodnevnem delu.”

SMS: Tudi gledališče je letos staro četrt stoletja. Kar nekaj časa, pa hkrati “malo” v primerjavi z Muzejem, Gimnazijo … kaj šele npr. kakšnimi brati minoriti … Kako vidiš zavod danes na njegovi razvojni krivulji? Je dosegel zrelost, plafon, še raste, v kakšni kondiciji je po 25-ih letih?

ŠTEFAN ČELAN: Slovenci nikoli ne bomo vojaška velesila, nimamo rudnih bogastev, nimamo multinacionalnih podjetij, nimamo bančnega in borznega sistema, itd., da bi preko teh vzvodov obvladovali svet. Edina strateška surovine, če se smem tako izraziti, ki jo imamo Slovenke in Slovenci, so male sive celice, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju kar se da boljših pogojev za življenje in delo v naši mali državici. Zavedajoč se teh dejstev sem prepričan, da bi v našem mestu in celotni Sloveniji morale tovrstne institucije rasti kot gobe po dežju. Zato ne morem govoriti o naši rasti in razvoju kot nekaj končnega, ampak vidim na tem področju še veliko neizkoriščenega in številne priložnosti za nadaljnjo rast.

SMS: Pa se vrniva še enkrat v samo bistvo: kaj je temeljno poslanstvo zavoda? Kakšna vizija?

ŠTEFAN ČELAN: Z ustanovitvijo javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj je naše mesto pridobilo domicil za znanstveno raziskovalno in razvojno ustvarjalnost, ki pomaga krepiti vse oblike inteligence. Rezultati našega dela, ki temeljijo na povezovanju znanosti in različnih poslovnih subjektov iz naše občine in regije, omogočajo vzpostavitev pogojev za inovativno regijo. Pridobljena znanja, veščine in kompetence zaposlenih v našem zavodu pa niso namenjene indoktrinaciji in poučevanju, temveč k ustvarjanju kulturnega dialoga in timskega dela z različnimi partnerji na področju pospeševanja razvojne odličnosti. Naše poslanstvo izvajamo na petih strateških razvojnih področjih:

  • pospeševanja znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela za potrebe javnega in zasebnega sektorja;
  • pospeševanja lokalnega (občine) in regionalnega razvoja (Spodnje Podravje);
  • pospeševanja gospodarskega razvoja (mikro, mala, srednja in velika podjetja);
  • pridobivanja finančnih sredstev iz države in tujine (projektna pisarna);
  • razvoj kadrov (mladi raziskovalci).

SMS: Lahko predstaviš prosim zavod še malo v številkah? Verjetno so njegova največja “moč” zaposleni. Predvidevam, da imate v poprečju najvišjo izobrazbeno strukturo med vsemi zavodi v očbini? Kakšen je budžet zavoda, viri in kam vlagate sredstva, v kakšne produkte, storitve itd.?

ŠTEFAN ČELAN: Iz poslovnega načrta za leto 2020 je razvidno, da bo zavod letos imel 36 zaposlenih, od tega bo Mestna občina Ptuj pokrila stroške za plače dveh zaposlenih. Po izobrazbeni strukturi je v zavodu zaposlenih šest doktorjev znanosti, dva magistra, osem z univerzitetno in visoko strokovno diplomo, preostalo so zaposleni preko javnih del in preko projektov. Zavod je od svojega obstoja, v sklopu opravljanja aktivnosti regionalne razvojne agencije, sodelovala neposredno in posredno pri pripravi preko 250 regionalnih projektov, s katerimi je pripomogla k izvedbi investicij na območju Spodnjega Podravja, v višini dobrih 420 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev.

V oddelku za podjetništvo je naše usluge koristilo skoraj 20.000 gospodarskih subjektov, ki večino storitev prejemajo brezplačno, ker nam uspeva sredstva za izvajanje teh nalog pridobiti preko državnih in mednarodnih razpisov. Ob tem smo na razpisih za pospeševanje podjetništva uspeli gospodarskim družbam pridobiti dobrih 40 milijonov eurov nepovratnih sredstev. V podjetjih smo pomagali ustanovit 15 razvojnih oddelkov in preko projekta mladih raziskovalcev izobraziti devet doktorjev znanosti, ki jim je plačo zagotavljala država. Smo lastniki ali solastniki 10 patentov in 45 mednarodnih objav v znanstvenih revijah in mednarodnih konferencah, 10 monografij in 45 projektnih nalog.

Mestna občina Ptuj, kot ustanoviteljica, je za delovanje zavod v vseh 25 letih namenila dobra 2 milijona eurov za plače zaposlenih in slaba 2 milijona eurov za materialne stroške. Ob tem je zavod pridobil slabih 8 milijonov eurov sredstev za plače zaposlenih iz državnih in mednarodnih razpisov in dobrih 5 milijonov za materialne stroške delovanja zavoda.

SMS: Kam naj bi se razvila Bistra v prihodnjih 25-ih letih? Ali drugače: kakšno bi bilo njeno 100 % optimalno delovanje – mislim v smislu: če bi okolje znalo izkoristiti vse možnosti in priložnosti, ki se skozi Bistro pojavljajo?

ŠTEFAN ČELAN: Preprosto povedano si želim, da bi v bodoče bil ta zavod usposobljen do te stopnje, da bi lahko prevzemal razvojne naloge po principu na ključ. Za doseganje tega cilja se mora okrepiti še s kadrovsko ekipo za projektiranje. Na ta način bomo v prihodnje lahko občini, zavodom, podjetjem ponudili celotno uslugo, ki zajema raziskave in razvoj, načrtovanje in projektiranje celotne investicije, umeščanje investicije v prostor, vstop inovacije na trg in ob tem zagotavljanje nepovratnih in povratnih virov financiranje v vseh fazah razvoja storitve ali izdelka.

SMS: Sliši se zanimivo “na ključ”. Verjetno v smislu: prideš, investiraš (idejo, denar, čas, delo …) in Bistra prevzame projekt “na ključ” …
Bi morala še kdaj dodati, Štefan? Kaj takega, česar občani ne vemo, ali imamo premalo v zavesti v zvezi z zavodom ZRS Bistra Ptuj?

ŠTEFAN ČELAN: Morda bi bilo zanimivo še enkrat povedati, da smo v letu 2019 prejeli od Evropske komisiji nagrado za najbolj inovativen evropski projekt in si s tem pridobili naziv REGIOSTAR 2019. Glasovanje je potekalo javno v 28 državah Evropske skupnosti, kjer smo prejeli 320.000 glasov, kar je predstavljalo polovico ocene, drugo polovico je prispevala strokovna komisija. V tem primeru gre za izjemen dosežek, ki ga v Sloveniji ni prejela še nobena institucija in nam na široko odpira vrata pri številnih renomiranih partnerjih v Evropi za skupno sodelovanje.

SMS: Iskrene čestitke, hvala za pogovor, Štefan, in uspešno delo tebi in zavodu – in partnerjem – tudi v prihodnje!


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.

Samo občan

Menim, da je za lokalno skupnost dobro, če je lahko 30.000 občanov v stalnem dialogu s 30-imi izovljenimi in zaposlenimi na občini. Zato pomagam graditi platformo Ptujčan/i.

%d bloggers like this: