Pobuda za čiščenje potoka Rogoznica

Sergeja Puppis Freebairn je posredovala pobudo št. 611/14: za čiščenje Rogoznice. Močni vetrovi v začetku februarja so povzročili, da je večje količine plastike odpihnilo v potok Rogoznica. Kdo je odgovoren za čiščenje večjih kosov smeti iz potokov? Hkrati predlaga, da se to čimprej uredi, ne le za potok Rogoznica, temveč tudi za druge vodotoke.

Odgovor: Za vodotoke Zakon o vodah določa, da je upravljanje z vodami in priobalnimi zemljišči v pristojnosti države, kar obsega skrb za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima. Vzdrževanje vodotokov v MO Ptuj izvaja koncesionar VGP Drava Ptuj. Podajamo še odgovor DRSV: »Ob razpoložljivih sredstvih in obsežni vodnogospodarski problematiki je pri vzdrževanju in urejanju vodotokov oziroma pri sanaciji posledic škodljivega delovanja voda prednostna naloga države, da ščiti naselja in javno vodno infrastrukturo. Pri tem imajo prednost vodotoki I. reda (na širšem območju so to: Drava, Dravinja in Pesnica) pred vodotoki II. reda (vsi pritoki). Z vidika vodnega gospodarstva, glede na razpoložljiva finančna sredstva in obsežno vodnogospodarsko problematiko v celotni regiji, predvsem pa glede na prioriteto reševanja problematike urejanja voda pobiranja odpadne plastične embalaže z brežin in iz struge vodotokov ne moremo uvrstiti na prednostni seznam nalog. V letu 2020 v programu gospodarske javne službe urejanja voda (GJSUV) nimamo predvidenega čiščenja odpadkov iz struge in z brežin potokov. Za informacijo … nekatere občine za lepši izgled krajine same organizirajo čistilne akcije – čiščenje rečnih brežin.«

Pripravila: Marijana Nikšič Zorko


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.