Pobude glede teras v starem mestnem jedru

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval pobudo št. 504/12 glede teras v starem mestnem jedru:

  • izdela se naj ažuriran seznam vseh teras v starem mestnem jedru, pri čemer naj se istočasno zapiše velikost teras in od kdaj do kdaj imajo najemniki dovoljenje za uporabo teh teras.

Ter na to vezana vprašanja:

  • koliko sredstev je Mestna občina Ptuj pobrala po posamezni terasi v starem mestnem jedru v zadnjih 10 letih? Kakšna je vrednost prihodkov od teh teras po posameznih letih?
  • ali Mestna občina Ptuj kot lastnik pohodnih površin za uporabo teh teras izdaja soglasja oziroma dovoljenja?
  • kakšna je metodologija izbire uporabnika in cen najema javne površine?
  • kateri subjekti imajo pravico do uporabe teras, na katerih ulicah?
  • v kakšnih izmerah so terase z( vrisanimi lokacijami na zemljevidu) in kdo ima pravico do uporabe teh teras in kakšne so pravice teh najemnikov teras?

Obrazložitev: V samem mestnem jedru se nahaja več območij kjer se nahajajo terase pred lokali, naj si bodo to gostinski ali prodajalni lokali. S temi podatki bomo lahko vsem zainteresiranim povpraševalcem za uporabo teras dali jasen in nedvoumen podatek o najemnih vrednostih in površinah v starem mestnem jedru, ter katere so še proste površine za možnost najema.

Odgovor: Javna površina za namene postavitve gostinskih vrtov se oddaja na podlagi metode javnega zbiranja ponudb. Postopek se izvede skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Odlokom o oddaji javnih površin v Mestni občini Ptuj (v nadaljevanju Odlok). Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Mestne občine Ptuj (http://www.ptuj.si/razpisi) in vsebuje izhodiščno uporabnino in druga merila, ki so odločilna za izbor najugodnejšega ponudnika. Izhodiščna uporabnina se skladno s 7. členom Odloka določi tako, da se faktor pomnoži z določeno vrednostjo točke, številom merskih enot in s številom dni rabe javne površine. Za namene izračuna uporabnine za gostinske vrtove je javna površina razdeljena v tri cone. V primeru prejema več ponudb se z zainteresiranimi osebami opravijo pogajanja o uporabnini in o drugih pogojih pravnega posla, pogodba pa se sklene s tistim ponudnikom, ki je ponudil najvišjo uporabnino. V pogodbi je natančno določena višina uporabnine, roki za plačilo, pogoji postavitve gostinskega vrta, tlorisna površina gostinskega vrta z navedbo dolžine in širine. Hkrati je natančna postavitev gostinskega vrta razvidna iz grafičnega prikaza v prilogi, ki je sestavni del pogodbe. Uporabnina za javne površine se odmerja šele od leta 2014, torej po uveljavitvi Odloka, pred navedenim letom se je odmerjala komunalna taksa za uporabo javnega prostora.

Uporabnina po letih znaša:

Leto / Prihodek v EUR
2014 / 20.268,25
2015 / 19.884,96
2016 / 18.796,77
2017 / 19.093,83
2018 / 15.110,37
2019 / 9.903,55

V navedenih zneskih so zajeti tako prihodki iz naslova gostinskih vrtov kot tudi prihodki iz naslova postavitve premičnih prodajnih objektov.

Pripravili: Mojca Rihtarič in Katica Kolarič


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: