Marketing – Kurentovanje 2020

Dr. Štefan Čelan, svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana, je podal pobudo št. 437/10: Poda naj se pisni odgovor medijem in vsem ostalim, saj ljudje sprašujejo, ali bo res nekdo za marketinško zadevo, ki jo bo peljal za Kurentovanje, dobil 50.000,00 EUR.

Odgovor: Na portalu javnih naročil je Zavod za turizem Ptuj objavil javni razpis, ki natančno določa pravice in obveznosti izbranega ponudnika. Am Agencija je bila edini ponudnik, ki je zadostila vsem zahtevam in bila izbrana kot izvajalec storitev Zavoda za turizem Ptuj, s podporo MO Ptuj, pri organizaciji in izvedbi marketinških storitev Kurentovanje 2020. Višina sredstev, potrebnih za izvedbo vseh aktivnosti, je bila s strani ponudnika ocenjena na 40.850 EUR + DDV. Vsebina razpisa so dejansko storitve, ki jih mora zagotoviti ponudnik. Kot sledi po podpisani pogodbi, so to naslednji vsebinski sklopi: Pozicioniranje blagovne znamke Kurentovanje kot osrednji pomladni kulturno-etnografski festival nacionalnega pomena, edinstveno in najbogatejše mednarodno pustovanje v Sloveniji. Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti: od oktobra 2019 do konca februarja 2020. Izvedba marketinške kampanje pred pričetkom Kurentovanja 2020 z implementacijo blagovne znamke UNESCO – vpis obhodov kurentov na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva: od oktobra 2019 do konca februarja 2020. Vzpostavljanje stikov in pomoč pri iskanju sponzorjev, ki bodo v skladu z višino sponzorskih sredstev smiselno umeščeni v program izvedbe pred in med celotnim programom Kurentovanja: od oktobra 2019 do konca januarja 2020. Priprava komunikacijskega načrta: Priprava medijskih sporočil v obdobju pred in med Kurentovanjem: od oktobra 2019 do konca februarja 2020. Komunikacija s sponzorji: od oktobra 2019 do konca marca 2020. Priprava foto materialov za medije: v času Kurentovanja 2020. Vodenje tiskovnih konferenc pred in po dogodku (po potrebi tudi vmes). Priprava in objava vsebin za FB in Instagram, preko medijskih objav in družbenih omrežij aktivno vključiti lokalno prebivalstvo: od novembra 2019 do konca februarja 2020. Vzpostavitev ekipe za delo na družbenih omrežjih (v obdobju 14 dni pred dogodkom in v času Kurentovanja neprestano). Administracija in oblikovanje vsebin spletne strani http://www.kurentovanje.net: od oktobra do konca februarja 2020. Vzpostavitev in vodenje medijskega središča v obdobju med dogodkom Kurentovanja ter akreditacija novinarjev in dnevna komunikacija z njimi: februar 2020. Dvigniti prepoznavnost dogodka v Sloveniji in sosednjih državah, postopno širiti promocijske kanale tudi v drugih evropskih državah in preko luže: od oktober 2019 do konca februarja 2020. Z dodatnimi konceptualnimi programi za različne starostne skupine in strukture obiskovalcev zadržati obiskovalce Ptuja dlje v mestu ter povečati dnevno potrošnjo v centru mesta, s smiselnimi vložki dvigniti atraktivnost dogodka za obiskovalce in sponzorje: februar 2020. Marketinško svetovanje pri izvedbi javnega dela Kurentovanja, pri izvedbi etnografske (15. 2. 2020) in mednarodne povorke (23. 2. 2020) ter otroške povorke (24. 2. 2020): od oktobra 2019 do konca februarja 2020. Svetovanje organizatorju pri logistični izvedbi povork: od novembra 2019 do konca februarja 2020. Idejna zasnova in izvedba VIP-dogodka (22. 2. 2020): december 2019. Idejna nadgradnja in izboljšanje posameznih segmentov postavitve in izvedbe povorke: do decembra 2020. Priprava in oddaja poročila z vsemi ključnimi informacijskimi sklopi: po koncu dogodka. Nadgradnja logotipa 60. Kurentovanje: oktober–november 2020. Zakupi medijskega prostora. Zagotavljanje uradnega fotografa Kurentovanja, izvedba fotografiranj. Ponudniku pripada provizija na pridobljene sponzorje šele nad 150.000 EUR – kar je šele nad lansko vsoto zbranih sredstev. Ponudnik se je dolžan udeleževati vseh aktivnosti in sestankov, povezanih s trženjem (ter poskrbeti za vsa potrebna gradiva povezana s tem), ter ostalih sestankov in aktivnosti, ki že potekajo, npr. programski svet. Na koncu projekta je tudi obvezan oddati pregledno poročilo po vseh programskih sklopih. Za zagotavljanje kvalitete in resnosti ponudbe je predložil tudi bančno garancijo v obliki menice.

Pripravila: Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za Turizem Ptuj


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: