Čemu naj se nameni neizkoriščeni, prazen prostor na Panorami

Viktorija Bezjak, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredovala pobudo št. 363/9: Občanke in občane naj se v obliki e-ankete povpraša, čemu naj se nameni neizkoriščeni, prazen prostor na Panorami.

Odgovor: Preden bo MO Ptuj pristopila k celoviti ureditvi arheološkega območja Panorama, je smiselno pridobiti lastništvo nad parcelami. Te so v lasti R. Slovenije, z njimi pa upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pred izvedbo naročila izdelave idejne zasnove za celovito ureditev arheološkega območja Panorama bo organizirana javna razprava. Zakon o urejanju prostora iz leta 2018 namreč predpisuje javno razpravo za oblikovanje izhodišč že v prvi fazi izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki se jih pripravi za ožja zaključena območja oziroma t. i. posamezne enote urejanja prostora, opredeljene v občinskih prostorskih načrtih (OPN). Tudi za enoto urejanja prostora PA01 Ptuj Panorama, za katero je predvidena izdelava OPPN, bo treba v izhodiščni fazi organizirati javno razpravo, po izdelanem dopolnjenem osnutku OPPN pa javno razgrnitev. Seveda se občane lahko že zdaj povpraša, čemu bi namenili arheološko območje Panorama, in sicer z vprašalnikom, objavljenim v Ptujčanu, ki ga vsa gospodinjstva prejmejo brezplačno, ali v obliki e-ankete. Naj ob tem še dodamo, da je Kompleks Panorama del arheološkega spomenika Arheološko območje Ptuj, levi breg (EŠD 9155), ki je bil z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj razglašen za arheološki spomenik, ter del območja Ptuj – Arheološko najdišče Panorama (EŠD 9277), ki je v postopku razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena.

Pripravila: Milena Turk


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: