Arheološko najdišče na Panorami naj se ustrezno in v celoti zaščiti

Sergeja Puppis Freebairn je posredovala pobudo št. 59/3: Arheološko najdišče na Panorami naj se ustrezno in v celoti zaščiti, in sicer naj se za parcele arheološkega parka izvede plomba v zemljiški knjigi, tako da bo za to arheološko najdišče poskrbljeno enako kot za ostale kulturne spomenike. Trenutno je vpisan in zaščiten le en del, in sicer je to rimski vodovod (glej ZK, parcela 400 645/1), http://www.ptuj.si/ park_panorama.

Odgovor: Kompleks Panorama je del arheološkega spomenika Arheološko območje Ptuj, levi breg (EŠD 9155), ki je bil z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89, in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/01, 1/08, 7/09, 9/10 in 12/10) razglašen za arheološki spomenik ter del območja Ptuj – Arheološko najdišče Panorama (z evidenčno številko dediščine EŠD 9277 v Registru kulturne dediščine RS), ki je od leta 2012 na predlog Zavoda za kulturno dediščino, OE Maribor, v postopku razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena. Januarja 2019 je bila vloga na podlagi ponovnega vrednotenja arheološkega najdišča in novih ugotovitev novelirana. Center za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS je leta 2012 izdelal Elaborat predloga za razglasitev Arheološkega najdišča Panorama na Ptuju za kulturni spomenik državnega pomena (novelacija junij 2015). Ko bo nov odlok sprejet, bo le-ta zaznamba tudi v zemljiški knjigi. Lastniki parcel, ki ležijo v območju kompleksa Panorama, so pravne in fizične osebe. Mestna občina Ptuj ima parcele: št. 642, 643/1, 643/2, 643/3, 644, 645/1, 646/2, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656/1, vse k. o. 400-Ptuj, ki so v lasti Republike Slovenije, v zakupu na podlagi Zakupne pogodbe, št. 17310- 2241/12, ki jo je 31. 5. 2012 sklenila s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki z njimi upravlja in razpolaga.

Pripravila: Milena Turk


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: