Profesionalni strokovni kadri v športnih klubih

Aleksander Voda je posredoval pobudo št. 125/4: Zadostno število in visoka stopnja usposobljenosti strokovnih kadrov v športu je pogoj za kakovostne športne storitve. Na področju zaposlovanja profesionalnih strokovnih kadrov v športnih klubih in društvih je Ptuj na samem repu med mestnimi občinami. V mestnih občinah, kjer so poskrbeli za kakovosten in profesionalen kader, so naredili velike korake naprej pri številu vključenih v šport in kakovosti športnih dosežkov. Menimo, da je občina dolžna zagotoviti dodatna sredstva za stalni proces usposabljanj in ustvariti pogoje za profesionalizacijo preko zaposlovanja visoko izobraženih in usposobljenih strokovnih kadrov v športnih društvih in klubih. V trenutno veljavnem Pravilniku o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj so določena sredstva namenje- na za sofinanciranje strokovnega kadra v športu. Izpostaviti velja, da je višina le-teh izjemno skromna in ne omogoča niti približka tistemu, kar v ta namen zagotavljajo v številnih občinah, ki so športno manj razvite v primerjavi S Ptujem. V teh občinah se dobro zavedajo pomena strokovnega in peda- goškega dela v športni dejavnosti. Trenutno ima to najbolje urejeno Ljubljana, kjer pokrivajo stroške 124 profesionalnih trenerjev tistih klubov in športnih panog, v katerih po zna- nih kriterijih dosegajo ustrezne rezultate v programih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. V Mariboru bodo letos zagotovili sredstva za 26 profesionalnih trenerjev. Daje se pobuda, da se pristopi k spremembam na tem področju.

Odgovor: MO Ptuj ima v veljavnem Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj posebej določena merila za sofinanciranje strokovnih kadrov. Le-ta so določena v Odloku od 24. do 27. člena. Sofinancira se šest trenerjev, različnih izvajalcev, ki dobijo najvišjo oceno letnega programa in so v rednem programu olimpijskih iger. Višina sredstev sofinanciranja strokovnih kadrov po posame- znih teh najuspešnejših šestih klubih pa je odvisna predvsem od višine proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj v okviru postavke 7354 Sofinanciranje trenerjev.

Za večje sofinanciranje strokovnega kadra je torej možno dvo-je, kot prvo, povečanje postavke v Proračunu Mestne občine Ptuj za sofinanciranje trenerjev; trenutno je višina te postavke 25.128,00 EUR.

Kot drugo pa sprememba Odloka. In v primeru, da želimo spremeniti Odlok, je potrebna najprej pobuda s strani zaintere- siranih klubov, nato pa so potrebna še soglasja za te spremembe na nivoju Športne zveze Mestne občine Ptuj, Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, Sveta Zavoda za šport Ptuj in nazadnje še Mestnega Sveta MO Ptuj.

Zavod za šport Ptuj je skupaj s Športno zvezo Mestne občine Ptuj že večkrat izrazil pobude za povečanje finančnih sredstev v proračunu Mestne občine Ptuj za šport, še posebej na postav- kah 7353 Dotacije klubom in društvom ter 7354 Sofinanciranje trenerjev, a kot vemo, o tem odločajo ravno svetniške skupine.

Pripravil: Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: