Mestna občina Ptuj (ne)premičninsko premoženje

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vprašanje št. 149/4: Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da ima Mestna občina Ptuj kar precej nepremičnega premoženja, med drugim tudi stanovanja. Z ozirom na to, da imajo občani, predvsem mladi in mlade družine, težavo priti do rešitve svojega stanovanjskega problema, bi bilo smiselno stanovanja prodati za primerno ceno ali oddati v najem za primerno najemnino. Svetniško skupino DeSUS MO Ptuj zanima: Tudi na ta način bi se dalo pomagati pri rešitvi mnogih stanovanjskih problemov.

Odgovori:

Koliko stanovanj je v lasti Mestne občine Ptuj? Mestna občina Ptuj ima trenutno v lasti 609 stanovanj. Kdo upravlja s temi stanovanji?

S stanovanji, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, upravlja Podjetje za stanovanjske storitve d. o. o. Ptuj, ki je prevzelo v upravljanje neprofitna stanovanja, v skladu z dolgoročno pogodbo št. 362-80/94 z dne 25. 2. 1994.

Kolikšen je prihodek Mestne občine Ptuj iz naslova najemnin na letni ravni?

V letu 2019 je znašala vrednost obračunanih najemnin 808.257 EUR.

Koliko stanovanj v lasti Mestne občine Ptuj je trenutno praznih?

Trenutno je praznih, neprimernih stanovanj 47. Gre za stanovanja, ki so potrebna generalne obnove (dotrajano, uničeno), so v naravi majhni samostojni prostori, »stanovanja« brez kakršnikoli priključkov, inštalacij, so v postopku denacionalizacije, so v centru mesta in so namenjena prodaji. Primernih praznih stanovanj 27. Gre za stanovanja, ki se ne nahajajo v centru mesta, gre predvsem za stanovanja v blokovskem naselju, ki so potrebna obnove, nekatera več, nekatera manj. Predvsem gre za obnovo kopalnic, elektro instalacij, stavbnega pohištva in drugo. Mednje spadajo tudi stanovanja, ki so že obnovljena in čakajo na prevzem. Obnova stanovanj v starem mestnem jedru je dražja in zahteva več časa, z navedenimi stanovanji pa so povezane tudi nizke najemnine v primerjavi z vzdrževalnimi stroški, ki so visoki.

Kakšni so mesečni stroški praznih stanovanj?

V povprečju predstavlja strošek praznih stanovanj 2000 EUR na mesec.

Zakaj praznih stanovanj Mestna občina Ptuj ne odda mladim ali ostalim družinam za neprofitno najemnino?

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem se izvaja izključno na podlagi javnih razpisov. V vsakem razpisu se opredelijo tisti upravičenci, ki so glede na razmerje med dohodki prosilca in njegovih ožjih družinskih članov do povprečne neto plače v državi upravičeni kandidirati na posameznem razpisu, pri čemer mora občina uravnoteženo skrbeti, da je neprofitno stanovanje dostopno vsem kategorijam prebivalstva, glede na socialni status, določen s pravilnikom. V skladu z veljavno zakonodajo pa lahko občina v javnem razpisu določi prednostne kategorije. Mestna občina Ptuj v vsakem javnem razpisu določi mlade in mlade družine kot prednostne kategorije. Zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je Mestna občina Ptuj zaključila februarja letos. Nanj je prispelo 130 vlog. Na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem se je, na listo A, uvrstilo 98 oseb in, na listo B, 8 oseb.

Pripravila: Asja Stropnik Paternost


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: