Umeščanju mesta Ptuj in regije Spodnje Podravje v Strategijo prostorskega razvoja do leta 2050

Dr. Štefan Čelan je posredoval pobudo št. 102/4: Županja MO Ptuj naj nemudoma oblikuje partnerstvo med nosilci lokalne oblasti, gospodarstvom in civilno družbo za pogajanje z Vlado RS o umeščanju mesta Ptuj in regije Spodnje Podravje v Strategijo prostorskega razvoja do leta 2050, kot središča nacionalnega pomena. Naloga partnerstva je oblikovanje strokovnih podlag za umeščanje Ptuja v Strategijo prostorskega razvoja do leta 2050, kot središča nacionalnega pomena. Hkrati pa partnerstvo skrbi za permanentno sodelovanje z resornim ministrstvom pri pripravi SPR 2050. Za doseganje političnih ciljev partnerstvo sodeluje s poslanci in političnimi strankami. Ob tem pa preko sredstev javnega obveščanja seznanja javnost z doseženimi rezultati. Za dosego končnih ciljev morajo biti uporabljena vsa demokratična sredstva (referendum, v skrajnem primeru tudi oblika državljanske nepokorščine).

Odgovor: V odgovoru na vprašanje podajamo aktivnosti, ki so jih v zvezi s SPRS 2050 vršili Kolegij županov Spodnjega Po- dravja, župan MO Ptuj in SOU SP.

  • Mandat Kolegija županov 2014−2018

Problematika SPRS 2050 je bila prvič obravnavana na 13. redni seji Kolegija županov, dne 11. 12. 2017.
Kolegij je takrat soglasno sprejel vsebino protestnega pisma, ki je bilo posredovano na ministrstvo.

Sledil je odgovor ministrstva z dne 22. 12. 2017.

  • Mandat Kolegija županov 2018−2022

Drugič je kolegij problematiko obravnaval na 1. redni seji KŽ (v novi sestavi), dne 11. 3. 2019, ko je sprejel sklepe, ki so bili posredovani na ministrstvo.

Odgovor smo prejeli dne 9. 4. 2019. Na podlagi odgovora Mini- strstva RS za okolje in prostor z dne 9. 4. 2019 bomo zahtevali sestanek že v aprilu 2019, na katerem bo predstavljena vsebina osnutka SPRS 2050.
Še pred tem je predviden delovni sestanek županov ptujsko- -ormoškega območja, poslancev državnega zbora, ZRS Bistra, na katerem bo predstavljena problematika, oblikovana stališča in sprejete odločitve, s katerimi bodo seznanjeni pristojni za pripravo SPRS 2050.
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je od predstavitve modelov prostorskega razvoja v novembru 2017 podala v imenu MO Ptuj pripombe na predstavljena modela (A in B) prostorskega razvoja, v katerih se Ptuju status bistve- no spreminja iz obstoječega središča nacionalnega pomena, in sicer na slabše z izgubo obstoječega statusa. V odgovoru je takratna ministrica za okolje in prostor obljubila sodelovanje MO Ptuj in ostalih občin Spodnjega Podravja pri pripravi mo- dela C in določitvi statusa Ptuja. S številnimi poizvedovanji je SOU SP poskušala priti vsaj do informacije o upoštevanju teh pripomb. Ministrstvo za okolje in prostor je možnost sodelo- vanja prestavljalo iz ene v drugo fazo. V enem od elektronskih sporočil smo prejeli informacijo, da razmišljajo o statusu Ptuja znotraj somestja z Mariborom. Temu MO Ptuj ostro nasprotuje in zahteva lastno središče nacionalnega pomena, o čemer obve- sti ministrstvo z dopisom.

Informacije o (ne)upoštevanju naših pripomb po več kot enem letu še vedno nismo prejeli, zato so nujni nadaljnji ukrepi:

  • skupen delovni sestanek županov,
  • oblikovanje stališč,
  • izpolnitev obljube ministrice,
  • doseči upoštevanje pripomb MO Ptuj in Kolegija županov.

Pripravili: Alenka Korpar, Matej Gajser in mag. Dejan Zorec


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: