Podajanja pobud in vprašanj, podanih s strani mestnih svetnikov in podajanja odgovorov.

Andrej Vindiš, svetniška skupina SDS, je posredoval pobudo št. 152/4: Za začetek postopka spremembe načina podajanja pobud in vprašanj, podanih s strani mestnih svetnikov in podajanja odgovorov. Predlog utemeljuje z dejstvom, da je pobud zelo veliko – s tem se zaradi dodatnih strani povečuje strošek Ptujčana, prav tako pa obstoječi način obravnave pobud pome- ni veliko obremenitev delavcev v mestni upravi. Zato predlaga rešitev:

  • vsak, ki vloži pobudo ali vprašanje, sam poskrbi, da tudi pri- dobi odgovor in ga potem tudi osebno prenese nazaj, do me- stne četrti ali konkretni osebi, ki je preko mestnega svetnika podala pobudo ali vprašanje;
  • vse to se potem v elektronski obliki objavi na portalu Mestne občine Ptuj.

Odgovor: Postavljanje vprašanj in pobud svetnikov ter način po- dajanja odgovorov opredeljujeta 18. in 19. člen Poslovnika Me- stnega sveta Mestne občine Ptuj. Pristojna strokovna služba skrbi za arhiv, evidence, sledljivost vprašanj in pobud ter jih vključno s podanimi odgovori ter realizacijo le-teh objavlja na spletni strani. Pobude, vprašanja in odgovori se v skladu z veljavno občinsko za- konodajo objavljajo tudi v mediju Ptujčan. Ocenjujemo, da je do- sedanji način podajanja vprašanj, pobud in odgovorov ustrezen. Kot pa pravilno ugotavlja svetnik Vindiš, je število pobud in vpra- šanj svetnikov v tem mandatu mestnega sveta precej poraslo, in kot je izpostavil, se posledično povečujeta strošek izdajanja medi- ja Ptujčan ter obremenjenost občinskih delavcev.

Navedena problematika je bila obravnavana na sestanku županje z vodji svetniških skupin, dne 27. 3. 2019. Županja in predstavniki občinske uprave so vodjem svetniških skupin predstavili trenutno tendenco postavljenih pobud in vprašanj ter da bi bilo smiselno postavljati pobude in vprašanja, ko gre za trenutno pomembne zadeve širšega pomena v okviru sej mestnega sveta, za prejem od- govorov na pobude in predvsem vprašanja informativnega znača- ja pa se naj svetniki poslužujejo neposrednega stika z vodji oddel- kov ter pristojnimi javnimi uslužbenci občinske uprave ter si na ta način pridobijo informacije, ki jih nadalje prenesejo občanom.

Pripravila: Urša Simonič


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: