Kdaj se bosta začela obnova in širitev cestišča Peršonove ulice?

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval vprašanje št. 119/4: Kdaj se bosta začela obnova in širitev cestišča Peršonove ulice? Promet na tej ulici je zaradi novogradenj v okolici zmeraj večji in pot v šolo za otroke s tem posledično tudi zmeraj nevarnejša. Predvsem zgornji del Peršonove ulice od nogometnega igrišča proti Rabelčji vasi.

Skupni odgovor 109 in 119: V okviru Proračuna Mestne ob- čine Ptuj za leto 2019 ni bilo možno zagotoviti celotnega de- leža lastnih proračunskih sredstev za ureditev Peršonove ulice – Faza 1 (od križišča Peršonove ulice – LZ 328171 in Volkmer- jeve ceste – LZ 329821 do križišča Peršonove ulice – LZ 328171 s cesto Rabelčja vas – JP 831411, v skupni dolžini 650 m), zato se bo omenjeno območje celostno urejalo v sklopu predvide- ne koncesijske pogodbe. V letošnjem letu je na Peršonovi ulici predvidena sanacija vozišča na delih, kjer so udarne jame in mrežne razpoke vozišča.

Omenjeno območje (zgornji del Peršonove ulice od nogome- tnega igrišča proti Rabelčji vasi) sodi v sklop Rekonstrukcije Peršonove ulice – 2. faza, to je območje od križišča Peršonove ulice – LZ 328171 s cesto Rabelčja vas – JP 831411 pa vse do križišča Na Jasi – JP 828521, v skupni dolžini 680 m. Zaradi širi- tve vozišča in gradnje pločnika nastajajo večji oporni zidovi, ki zahtevajo postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja (DGD projektno dokumentacijo), prav tako je predvidena zamenja- va vseh dotrajanih komunalnih vodov. Zaradi večjega obsega dela in posledično večjih stroškov investicije je treba zagotoviti proračunska sredstva, da pristopimo k pripravi DGD projektne dokumentacije ter izvedbi investicije.

Pripravila: Simona Kučiš Pogorelc


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: