Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti zraka

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredovala pobudo št. 127/4: Glede na rezultate meritev onesnaženosti zraka na Ptuju predlagam, da se čim prej pripravi akcijski načrt za izboljšanje kakovosti zraka ter vzpostavi redno obveščanje javnosti – rezultati meritev naj se objavljajo mesečno tako na spletni strani mestne občine kot tudi v Ptujčanu, na dneve prekoračitev dovoljenih mej- nih vrednosti pa naj mestna občina o tem opozori javnost preko drugih javnih občil (Radio Ptuj, spletna stran). Prav tako naj se postavijo mobilne merilne postaje na lokacije, kjer se predvidevajo bistvena odstopanja zaradi bližine ve- čjih onesnaževalcev, npr. zaradi gostega prometa na Ormo- ško cesto ali v Spuhljo. V akcijskem načrtu je treba podati načrt ozaveščanja javnosti (z letaki, z oddajami na lokalni TV in radiu, s članki v lokalnih časopisih, z organizacijo okroglih miz, z izobraževanjem v šolah), subvencije za pre- hod na čistejše energente (poseben problem je kurjenje na trda goriva) in ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti iz naslo- va prometa (ukrepi za omejevanje hitrosti, ukrepi za zmanj- šanje količine vozil, ki vstopajo v Ptuj – kot prvi in nujni ukrep je prepoved tovornega tranzita čez oba mostova, kot drugo pa naj se zunaj mesta izgradijo brezplačna parkirišča,

ki bodo z brezplačnimi avtobusi ob določenih urah zagoto- vila prevoz delavcev v center mesta, pri čemer bi svoja vozila pustili na obrobju, npr. za delavce, ki dnevno vstopajo v Ptuj iz Ormoža, se lahko pri Cero Gajke izgradi takšno parkirišče in organizira avtobusna linija za center).

Odgovor: Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vi- dikov našega okolja. Tega se zaveda tudi Mestna občina Ptuj, zato se je že več krat lotila preverjanja kakovosti zraka in pristo- pila k različnim aktivnostim za izboljšanje stanja, med drugim plinifikacije, izgradnje daljinskega ogrevanja, izolacije stavb in podobno. Meritve kažejo, da je zrak na Ptuju v primeru neu- godnih vremenskih razmer (temperaturna inverzija, brezvetrje, mraz) še vedno preveč obremenjen z onesnažili, predvsem v času kurilne sezone. Navedeno stanje velja za celo Dravsko do- lino, zato lahko občani sledijo napovedim in opozorilom Agen- cije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki objavlja napoved in opozorila za en ter dva dni vnaprej, in zaradi dokazane po- vezanosti vremena in stopnje onesnaženja veljajo tudi za Ptuj. Napoved je dosegljiva na naslovu http://www.arso.gov.si/zrak/ kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html, aktivna pa je v času od 1. 10. do 1. 4. vsako leto, ker rezultati kažejo, da se v tem obdobju pojavljajo preseganja.

Ob tem pa je nesporno, da tudi promet prispeva k onesnaže- nosti zraka, zato bo Mestna občina Ptuj še naprej nadaljevala z aktivnostmi za zmanjšanje vpliva prometa na zdravje ljudi.

Pripravila: mag. Zdenka Bezjak


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: