Ureditev razmer v Domu upokojencev Ptuj

Gorazd Orešek, svetniška skupina Lista ZA Ptuj, je podal pobudo št. 157/4: Dopolni naj se odgovor na pobudo št. 89/3 – ureditev razmer v Domu upokojencev Ptuj. Odgovor na pobudo je zelo pavšalen, kot da nas nič ne zanima, s čimer se ne strinja. Če so očitki, da so naši ljudje prikrajšani in da občina plačuje preveč, meni, da je zadeva v naši pristojnosti, da se zadeve raziščejo.

Odgovor: Dom upokojencev Ptuj je javni socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Cene storitev oskrbe so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jih sprejme svet doma in k ceni pridobi soglasje ministrstva, pristojnega za socialno delo. Pristojno ministrstvo lahko, na čigar koli pobudo sproži postopke ugotavljanja morebitnih nepravilnosti pri poslovanju zavoda, z ustreznimi argumenti. Pristojni državni organi so dolžni ob opozorilih na morebitne nepravilnosti v skladu s predpisi izvesti nadzor. Nadzor dejavnosti institucionalnega varstva starejših opravljajo: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo RS za zdravje, Socialna inšpekcija, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Računsko sodišče. Domovi morajo imeti zagotovljeno tudi notranjo in zunanjo revizijo poslovanja. Na 2. izredno sejo Kolegija županov Spodnjega Podravja, ki bo v četrtek, dne 11. 4. 2019, ob 13. uri v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, bo povabljena tudi direktorica Doma upokojencev Ptuj gospa Jožica Šemnički, ki bo na razpolago tudi za pojasnila glede izpostavljene problematike Doma upokojencev Ptuj.

Pripravila: Andrejka Mulec


KOMETIRAJTE IN ŠIRITE DOBRO ZGODBO! Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Uredništvo si pridržuje pravico do izbrisa komentarjev, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo splošne pogoje uporabe spletne strani ptujcani.si.
%d bloggers like this: